10:04 20/07/2018

Thủy sản An Giang đối mặt với nguy cơ hủy niêm yết

Hà Anh

HOSE vừa có công văn gửi Công ty Thủy sản An Giang về việc giữ nguyên diện kiểm soát đặc biệt, duy trì diện cảnh báo và cảnh báo về nguy cơ hủy niêm yết

Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu AGF trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.
Sơ đồ giao dịch giá cổ phiếu AGF trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa có công văn gửi Công ty Cổ phần Thủy sản An Giang (mã AGF-HOSE) về việc giữ nguyên diện kiểm soát đặc biệt do vi phạm về công bố thông tin, duy trì diện cảnh báo và cảnh báo về nguy cơ hủy niêm yết do kết quả kinh doanh.

Cụ thể: theo báo cáo tài chính bán niên niên độ tài chính 1/10/2017 - 31/32018. Theo đó, lỗ sau thuế thu nhập cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/3/2018 là -165,634 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/3/2018 là -257,957 tỷ đồng; đồng thời, kiểm toán viên đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến việc công ty chưa trích lập dự phòng cho khoản phải thu ngắn hạn khó đòi theo quy định giữ niên độ với số tiền là 96,755 tỷ đồng.

Nếu công ty thực hiện việc trích lập dự phòng nêu trên thì lỗ sau thuế thu nhập cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31/3/2018 sẽ tăng lên với số tiền là 96,755 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/3/2018 tăng lên thành -354,712 tỷ đồng, lớn hơn vốn điều lệ thực góp là 281,097 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kiểm toán viên cũng đưa ra ý kiến cần nhấn mạnh với hiện trạng kết quả kinh doanh lỗ ghi đã ghi nhận cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty.

Theo báo cáo tài chính niên độ 1/10/2017 - 31/3/2018 của AGF, doanh thu trong kỳ giảm 30,5% so với cùng kỳ năm trước chi đạt 808 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lỗ 165 tỷ đồng (cùng kỳ, công ty báo lãi 3,5 tỷ), và nâng tổng số lỗ lũy kế lên 258 tỷ đồng; tổng tài sản của AGF giảm gần 600 tỷ đạt 1.475 tỷ đồng;

Theo dữ liệu trên HOSE, giá cổ phiếu AGF đang được giao dịch quanh mốc 4.390 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, do liên tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện bị cảnh báo, cổ phiếu AGF đã bị HOSE đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt từ ngày 7/3/2018.