19:35 21/09/2022

Tiền bảo hiểm tai nạn do xe cơ giới gây ra: Tối thiểu là 150 triệu đồng/người

Vũ Phong

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo dự thảo, số tiền bảo hiểm tối thiểu (nức trách nhiệm bảo hiểm) đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Số tiền bảo hiểm tối thiểu (mức trách nhiệm bảo hiểm) đối với thiệt hại về tài sản: Do xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra là 50 triệu đồng trong một vụ tai nạn.

Số tiền bảo hiểm tối thiểu (mức trách nhiệm bảo hiểm) đối với thiệt hại về tài sản: Do xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe máy chuyên dùng theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra là 100 triệu đồng trong một vụ tai nạn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại gồm: thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra; thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của hành khách do xe cơ giới gây ra.

Trái lại, doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp: Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc người bị thiệt hại; Người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Trường hợp người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy nhưng đã thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thì không thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.

Trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm cũng không phải bồi thường đó là người lái xe chưa đủ độ tuổi hoặc quá độ tuổi điều khiển xe cơ giới theo quy định pháp luật về giao thông đường bộ; người lái xe không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không hợp lệ (có số phôi ghi ở mặt sau không trùng với số phôi được cấp mới nhất trong hệ thống thông tin quản lý Giấy phép lái xe) hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa hoặc sử dụng Giấy phép lái xe hết hạn sử dụng tại thời điểm xảy ra tai nạn hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không phù hợp đối với xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe.

Về phí, dự thảo quy định phí bảo hiểm cho thời hạn 1 năm (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) đối với xe mô tô 2 bánh từ 50 cc trở xuống mức phí là 55.000 đồng; trên 50 cc là 60.000 đồng. Đối với xe ô tô không kinh doanh vận tải dưới 6 chỗ ngồi, phí là 437.000 đồng; loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi, mức phí là 794.000 đồng.

Xe ô tô kinh doanh vận tải dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký, mức phí là 756.000 đồng; 6 chỗ ngồi theo đăng ký, mức phí là 929.000 đồng. Xe ô tô chở hàng (xe tải) dưới 3 tấn, mức phí 853.000 đồng; từ 3 đến 8 tấn, mức phí 1.660.000 đồng…