12:12 08/05/2015

Tiền nộp thuế tăng dù thu từ dầu thô rớt mạnh

Anh Minh

Tổng cục Thuế cho hay, kết quả thu thuế 4 tháng đầu năm 2015 đạt kết quả khá tích cực

4 tháng đầu năm 2015, tổng thu nội địa do cơ quan thuế quản lý 
ước đạt đạt 269.701 tỷ đồng, bằng 110,2% so với cùng kỳ năm 2014.
4 tháng đầu năm 2015, tổng thu nội địa do cơ quan thuế quản lý ước đạt đạt 269.701 tỷ đồng, bằng 110,2% so với cùng kỳ năm 2014.
Báo cáo tổng kết hoạt động 4 tháng đầu năm của Tổng cục Thuế cho hay, kết quả thu thuế đã đạt kết quả khá tích cực, cho dù thu từ dầu thô giảm mạnh.

Theo kế hoạch, nhiệm vụ thu năm 2015 của ngành thuế là 731.600 tỷ đồng, trong đó thu từ dầu thô là 93.000 tỷ đồng, thu nội địa là 638.600 tỷ đồng (thu tiền sử dụng đất là 39.000 tỷ đồng và thu nội địa trừ đất là 599.600 tỷ đồng).

Kết quả thu tháng 4/2015 ước đạt 66.400 tỷ đồng, bằng 97,5% so với cùng kỳ năm 2014. Trong số này, thu từ dầu thô ước đạt 5.000 tỷ đồng, bằng 56% so với cùng kỳ năm 2014.

Nếu tính luỹ kế 4 tháng đầu năm 2015, tổng thu nội địa do cơ quan thuế quản lý ước đạt đạt 269.701 tỷ đồng, bằng 110,2% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong số này, thu từ dầu thô ước đạt 25.328 tỷ đồng, bằng 27,2% dự toán, bằng 67,6% so với cùng kỳ, trong đó có khoảng 3.969 tỷ đồng hạch toán từ các chứng từ thiếu thông tin của tháng 12/2014, sang năm 2015 mới bổ sung đầy đủ.

Nếu loại trừ khoản thu này, thu dầu thô ước đạt 23% dự toán, bằng 57% thực hiện cùng kỳ năm 2014.

“Thu ngân sách từ dầu thô đạt thấp cả về tiến độ thực hiện dự toán và so với thực hiện cùng kỳ năm 2014”, báo cáo nhận xét.

Trong khi đó, thu nội địa ước đạt 244.373 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2014. Số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất ước đạt 255.645 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ.

Nếu tính thu nội địa mà tách riêng phần thu tiền sử dụng đất, thu cổ tức và lợi nhuận chia lại từ các doanh nghiệp lớn thì đạt 37,4% dự toán, tăng 12,1% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy nền kinh tế đã và đang có sự phục hồi nhất định.

Báo cáo cũng cho hay so với dự toán, có 49/63 địa phương thu đạt từ 33% trở lên (xét về tổng số), trong đó có 20 địa phương đạt trên 40%. Một số địa phương thu đạt cao so dự toán như: Sóc Trăng đạt 59,4%, Thái Nguyên (62,1%), Thanh Hoá (46,2%), Phú Yên (40,7%), Đắc Nông (41,2%), Ninh Thuận (43,5%).

Trong khi đó, so cùng kỳ năm trước, có 55/63 địa phương có tăng trưởng thu, trong đó có 15 địa phương tăng trưởng trên 25%.