09:58 14/08/2009

Tiếp tục thí điểm thủ tục hải quan điện tử thêm 8 tỉnh, thành

Mạnh Chung

Thủ tướng Chính phủ quyết định mở rộng thí điểm thủ tục hải quan điện tử thêm 8 tỉnh, thành phố

Sẽ có 10 tỉnh, thành phố được thí điểm triển khai thí điểm thủ tục hải quan điện tử.
Sẽ có 10 tỉnh, thành phố được thí điểm triển khai thí điểm thủ tục hải quan điện tử.
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 103/2009/QĐ-TTg  mở rộng thí điểm thủ tục hải quan điện tử thêm 8 tỉnh, thành phố.

Như vậy, cùng với hai thành phố Hải Phòng và Tp.HCM đã thực hiện thí điểm từ năm 2005, sẽ có thêm 8 Cục Hải quan khác là Hà Nội,  Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Quảng Ngãi sẽ tiếp tục được thí điểm thủ tục hải quan điện tử đến hết năm 2011.

Đối với các cục hải quan các tỉnh, thành phố khác nếu được đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì sẽ được thí điểm.

Việc mở rộng thí điểm hải quan điện tử nhằm từng bước cải cách hoạt động nghiệp vụ hải quan theo hướng hiện đại, chuyển đổi từ thủ tục hải quan thủ công sang thủ tục hải quan điện tử.

Theo Quyết định 103, các doanh nghiệp tham gia thủ tục hải quan điện tử sẽ được cơ quan hải quan hỗ trợ đào tạo, cung cấp phần mềm khai báo hải quan điện tử, tư vấn trực tiếp miễn phí; được sử dụng chứng từ điện tử hoặc ở dạng điện tử chuyển đổi từ chứng từ giấy kèm theo tờ khai hải quan điện tử trong hồ sơ hải quan; được ưu tiên thực hiện trước so với trường hợp đăng ký hồ sơ hải quan bằng giấy trong trường hợp cơ quan hải quan xác định phải kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan hoặc kiểm tra thực tế hàng hóa...

Ngoài ra, doanh nghiệp tham gia thủ tục hải quan điện tử cũng phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng chứng từ in ra từ hệ thống khai hải quan điện tử; thực hiện việc lưu giữ chứng từ hải quan theo thời hạn quy định, đảm bảo tính toàn vẹn về nội dung và hình thức; xuất trình các chứng từ khi có yêu cầu của cơ quan hải quan...

Thủ tướng đã giao Bộ Tài chính đến cuối quý 3/2011 phải báo cáo tổng kết, đánh giá việc thí điểm và kiến nghị thực hiện thủ tục hải quan điện tử cho giai đoạn tiếp theo trình Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định 103 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2009.