16:26 21/12/2012

Tiếp tục vay ODA đầu tư cho truyền tải điện

Anh Minh

Việt Nam vừa ký kết 3 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 251 triệu USD

Dự án truyền tải điện 2 trị giá 110,19 triệu USD thuộc đợt giải ngân thứ
 hai trong chương trình đầu tư truyền tải điện trị giá 730 triệu USD 
dành cho Việt Nam đã được ADB phê duyệt vào tháng 12/2011.
Dự án truyền tải điện 2 trị giá 110,19 triệu USD thuộc đợt giải ngân thứ hai trong chương trình đầu tư truyền tải điện trị giá 730 triệu USD dành cho Việt Nam đã được ADB phê duyệt vào tháng 12/2011.
Đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam vừa ký kết 3 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 251 triệu USD nhằm giúp Việt Nam tăng cường năng lực của hệ thống truyền tải điện, cải thiện hệ thống giáo dục và cải thiện công tác quản lý rủi ro và giảm nhẹ tác động của thiên tai.

Dự án truyền tải điện 2 trị giá 110,19 triệu USD thuộc đợt giải ngân thứ hai trong chương trình đầu tư truyền tải điện trị giá 730 triệu USD dành cho Việt Nam đã được ADB phê duyệt vào tháng 12/2011.

Chương trình này sẽ hỗ trợ một phần cho việc thực hiện tổng sơ đồ điện 7 để đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng tăng của các hộ tiêu thụ điện công nghiệp, thương mại và dân dụng tại Việt Nam, đồng thời cũng sẽ hỗ trợ cải thiện hiệu quả và hiệu suất hoạt động của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Ngoài khoản vay từ ADB, Cơ quan Phát triển Pháp (Agence Francaise de Developpment  - AFD) cũng đồng tài trợ 75 triệu Euro dự án này.

Trong khi đó, khoản vay ưu đãi trị giá 90 triệu USD từ Quỹ Phát triển Châu Á (ADF) của ADB cho dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2 sẽ tập trung cải thiện mức độ sẵn sàng của các học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông để các em tiếp tục theo học đại học và đào tạo nghề.

Ngoài ra, ADB cũng quyết định hỗ trợ Việt Nam cải thiện công tác quản lý rủi ro và giảm nhẹ tác động của lũ lụt và hạn hán với một khoản vay trị giá 45 triệu USD và Tổ chức phát triển quốc tế Úc (AusAID) cũng cung cấp một khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 5,9 triệu USD.