Quốc tế

Vì sao phương Tây "khó bỏ" Trung Quốc trong chuỗi cung ứng về pin?

Các nhà phân tích cho rằng quá trình phi toàn cầu hóa đối với các nhà sản xuất pin phương Tây có thể sẽ kéo dài và hỗn loạn vì những thách thức ở từng giai đoạn của chuỗi cung ứng. Sẽ rất thú vị khi xem cách người chơi Trung Quốc và các nhà sản xuất ô tô toàn cầu cân bằng nhu cầu về an ninh chuỗi cung ứng với rủi ro địa chính trị.