07:10 09/06/2011

Tốc độ OceanBank

Năm 2011 OceanBank đặt chỉ tiêu tổng nguồn vốn huy động đạt 59.000 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 21.000 tỷ đồng

Năm 2010, OceanBank có một tốc độ tăng trưởng mạnh ở hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh – một kết quả ấn tượng trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn và đặc biệt là hoạt động ngân hàng có nhiều trở ngại.

Kết thúc năm tài chính 2010, các chỉ tiêu hoạt động của Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) đều vượt kế hoạch, tăng trưởng cao so với năm 2009. Đây cũng là năm OceanBank thể hiện sự đột phá toàn diện kể từ khi thành lập (1993), đặc biệt là sau quá trình chuyển đổi mô hình hoạt động vào năm 2007.

Tổng tài sản tính đến 31/12/2010 đã đạt gần 55.270 tỷ đồng, đạt 123% so với kế hoạch và tăng 63% so với năm 2009; lợi nhuận trước thuế đạt 691 tỷ đồng, đạt 133% kế hoạch đưa ra và tăng 129% so với năm 2009; tổng huy động vốn đạt 50.427 tỷ đồng, đạt 113% kế hoạch; dư nợ tín dụng đạt 17,631 tỷ, đạt mức tăng trưởng 73%.

Kết quả trên được đặt trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn, khi ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới chưa kết thúc, thậm chí còn bộ lộ những bất ổn mới trong năm 2010; nền kinh tế trong nước chưa thể hồi phục nhanh, lạm phát cao đã trở lại. Với hoạt động ngân hàng, ngoài tác động của bối cảnh chung của nền kinh tế, những rào cản kỹ thuật mới nhằm năng cao điều kiện hoạt động là những trở ngại nổi bật.

Theo ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị OceanBank, trong bối cảnh đó, sức bật của mỗi ngân hàng gắn chặt hơn với các yếu tố nội tại. Và ở OceanBank là một sức mạnh toàn diện.

Từ một ngân hàng với mức vốn điều lệ chỉ 300 triệu đồng, qua chuyển đổi lên 1.000 tỷ đồng và 2.000 tỷ đồng, năm 2010, OceanBank đánh dấu sự tăng trưởng nhanh chóng khi tăng vốn lên 3.500 tỷ đồng trong kế hoạch đã được thông qua là 5.000 tỷ đồng. Năng lực tài chính được nâng cao tạo điều kiện để ngân hàng này đầu tư cho hạ tầng mạng lưới, công nghệ, nhân sự và sản phẩm…

Hiện OceanBank đã là một trong những ngân hàng có tỷ lệ xử lý giao dịch thanh toán đạt chuẩn cao; xây dựng quan hệ đại lý với trên 150 ngân hàng lớn trên thế giới; mạng lưới được mở rộng lên tới gần 100 điểm giao dịch trên toàn quốc; dịch vụ ngân hàng điện tử giao dịch qua hệ thống ATM, POS và các dịch vụ InternetBanking, HomeBanking, Mobile Banking được phát triển mạnh…

Đi cùng với đó, công tác quản trị nội bộ và mô hình tổ chức tiếp tục được kiện toàn; hệ thống quy trình quy chế nghiệp vụ được hoàn thiện, cũng như chú trọng ứng dụng công nghệ để phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại; xây dựng được môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Ngay sau bước chuyển đổi và đặc biệt trong những năm gần đây, ngân hàng này đã nhanh chóng đặt nền móng hợp tác quan trọng với đối tác chiến lược thuộc lĩnh vực dầu khí năng lượng; thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ ngân hàng, thanh toán, mua bán ngoại tệ, cấp bảo lãnh, tư vấn tài chính, thu xếp vốn, quản lý dòng tiền... cho những đối tác này. Hiện OceanBank đã thiết lập quan hệ, ký thỏa thuận hợp tác với các đơn vị thành viên trong ngành dầu khí như Vietsopetro, PVOIL, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, PTSC, PVEP, PVC, PV Power, PVD, PVGAS...

Chiến lược đầu tư và phát triển toàn diện đó tạo cho OceanBank có một thế đứng vững chắc và bước tiến nhanh chóng. Kết quả hoạt động năm 2010 là một minh chứng. Ở tầm chiến lược, với sự hợp tác đắc lực của cổ đông chiến lược, đối tác chiến lược Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, OceanBank đã có sự chuẩn bị về mọi mặt, sẵn sàng cho những bước chuyển mình mới: đến năm 2013, OceanBank sẽ trở thành một ngân hàng đa năng, hiện đại có tầm vóc tương xứng với một ngân hàng TMCP lớn trong nước, có năng lực tài chính, mạng lưới khách hàng, hệ thống chi nhánh, nguồn nhân lực và công nghệ… đủ mạnh để tạo điều kiện tốt nhất cho việc chuyển hướng hành một ngân hàng hàng đầu trong giai đoạn 2013-2020.

Với riêng năm 2011, ông Hà Văn Thắm nhận định, kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn còn không ít khó khăn, hoạt động tài chính ngân hàng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Tuy vậy, Hội đồng quản trị và Ban điều hành OceanBank xác định 2011 sẽ là năm cơ hội để tăng tốc đưa ngân hàng lên một tầm cao mới, phát triển ngân hàng bền vững theo chiều sâu, mở rộng mạng lưới hoạt động, khẳng định tính chuyên nghiệp trong các sản phẩm dịch vụ OceanBank cung cấp, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ.

Cụ thể, năm 2011 OceanBank đặt chỉ tiêu tổng tài sản sẽ đạt 65.000 tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động đạt 59.000 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt 21.000 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức dự kiến là 16%. Các chỉ tiêu này được xác định ở quan điểm an toàn và thận trọng, nhưng tiếp tục hứa hẹn một tốc độ tăng trưởng ấn tượng nối tiếp.