11:19 16/11/2015

“Tồn kho” chất vấn qua góc nhìn Chính phủ

Nguyễn Lê

Bên cạnh nhiều kết quả, Chính phủ cũng nhìn nhận còn có những việc triển khai chậm, chưa đạt yêu cầu

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo của Chính phủ về thực hiện nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn.<br>
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo của Chính phủ về thực hiện nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn.<br>
Sáng 16/11, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp Quốc hội thứ 10 bắt đầu với báo cáo của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Tại đây, Chính phủ đã khái quát cả những mặt làm được và những “tồn kho” sau các phiên chất vấn cũng như hoạt động giám sát tối cao tại nghị trường.

Kết quả nổi bật

Theo Phó thủ tướng, thời gian qua Chính phủ, các bộ ngành đã nghiêm túc triển khai các nghị quyết của Quốc hội và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong lĩnh vực tài chính, mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 33% và thị trường trái phiếu đạt 23% GDP. Tổng doanh thu thị trường bảo hiểm giai đoạn 2011 - 2015 tăng bình quân 17%/năm, tính đến cuối năm 2015 bằng khoảng 2% GDP.

Các chỉ tiêu nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn quy định cũng được coi là một kết quả tốt ở lĩnh vực này.

Thị trường tiền tệ dần ổn định, thanh khoản của nền kinh tế và toàn hệ thống được cải thiện là một trong những kết quả nổi bật trong lĩnh vực ngân hàng.

Tình trạng sở hữu chéo, đầu tư chéo, cổ đông/nhóm cổ đông lớn, thao túng, chi phối trong hệ thống các tổ chức tín dụng về cơ bản đã được xử lý và kiểm soát cũng được Phó thủ tướng nhấn mạnh ở phần kết quả.

Theo yêu cầu của Quốc hội, ngành tài nguyên và môi trường cũng đã cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai.

Tổng số cán bộ cấp Thứ trưởng cơ bản không tăng so với đầu nhiệm kỳ được nhìn nhận là kết quả trong lĩnh vực nội vụ.

Chính phủ cũng ”hứa” số lượng cấp phó ở các bộ, ngành và địa phương sẽ giảm trong quá trình thực hiện Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Chuyền qua lĩnh vực thanh tra, Phó thủ tướng cho biết đã ban hành và triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, chương trình hành động của  Chính phủ và kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

Đồng thời đẩy mạnh phổ biến pháp luật và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, cơ quan báo chí và người dân tham gia tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Và những “tồn kho”

Bên cạnh nhiều kết quả, Chính phủ cũng nhìn nhận còn có những việc triển khai chậm, chưa đạt yêu cầu, do cả bất cập trong cơ chế, chính sách và do cả triển khai chưa quyết liệt, chưa đồng bộ.

Ở lĩnh vực tài chính, cân đối ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn, cơ cấu chưa hợp lý, chi thường xuyên lớn, bội chi còn cao, có lẽ không phải là những yếu kém mới xuất hiện.

Những hạn chế, yếu kém ở lĩnh vực kế hoạch và đầu tư cũng được nêu ở báo cáo có những vấn đề đã được Quốc hội đề cập từ nhiệm kỳ trước.

Như, việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư công ở một số nơi còn chưa nghiêm. Hay tình trạng chậm tiến độ nợ đọng xây dựng cơ bản ở một số nơi khắc phục chậm, hiệu quả đầu tư công chưa cao.

Việc sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản một số nơi còn lãng phí, hiệu quả chưa cao. Tình trạng vi phạm pháp luật đất đai còn nhiều, xử lý chưa nghiêm, gây thất thoát ngân sách, cũng không phải là yếu kém mới được phát hiện ở nhiệm kỳ này.

Trong lĩnh vực xã hội, những “tồn kho” được Chính phủ nhìn nhận là tình trạng quá tải bệnh viện tuyến trung ương chưa được khắc phục căn bản, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều yếu kém.

Vẫn là những hạn chế, yếu kém đã được nêu triền miên qua nhiều kỳ họp, đó là tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo. Việc đổi mới chế độ công vụ, công chức còn chậm, tinh giản biên chế còn khó khăn.

Chất lượng của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu. Thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực còn rườm rà. Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử còn chậm, Phó thủ tướng nhìn nhận.

Cũng có ”thâm niên” tại báo cáo của Chính phủ qua nhiều kỳ họp là vẫn còn xảy ra nhiều vụ khiếu kiện đông người, nhất là liên quan đến đất đai, môi trường. Lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện tốt các quy định của Luật Tiếp Công dân. Công tác phòng chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu đề ra, thu hồi tài sản tham nhũng tuy có khá hơn nhưng vẫn đạt tỷ lệ thấp