20:39 06/04/2022

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đưa Quảng Ninh trở thành một tỉnh tiêu biểu của cả nước về các mặt

Hà Lê -

Nâng cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiếp tục đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm để đưa Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ hơn nữa, toàn diện hơn nữa, trở thành một tỉnh tiêu biểu của cả nước về các mặt...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN

Ngày 6/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ninh về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020-2025.

PHÁT TRIỂN NHANH NHƯNG PHẢI BỀN VỮNG 

Sau khi nghe ý kiến của đại diện các ban, ngành địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hoan nghênh và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Ninh đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong những năm gần đây. Quảng Ninh trở thành một trong những tỉnh tiêu biểu, đi đầu cả nước trên nhiều lĩnh vực, trở thành một điểm sáng về đổi mới của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng ở khu vực phía Bắc.

Nhấn mạnh năm 2022 và những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ còn có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tình hình dịch Covid-19, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý: “Chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác; sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới cũng đang đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn.”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch đã đề ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang và vị thế rất quan trọng của Quảng Ninh, nâng cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiếp tục đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm để đưa Quảng Ninh phát triển mạnh mẽ hơn nữa, toàn diện hơn nữa, trở thành một tỉnh tiêu biểu của cả nước về các mặt. Phát triển nhanh nhưng phải bền vững; tránh tư tưởng chủ quan, thỏa mãn, nhất là với một tỉnh có tốc độ phát triển bứt phá như Quảng Ninh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, cần thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Đây là nhiệm vụ "then chốt", bảo đảm cho mọi thành công của các lĩnh vực khác. Bám sát những tư tưởng chỉ đạo, tinh thần mới trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực, hư hỏng; xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, chăm lo các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt là đối với người có công, đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi, biên giới, hải đảo, người có thu nhập thấp; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, bảo vệ môi trường sinh thái.

Đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, có vai trò trực tiếp bảo đảm thành công cho chuyển đổi phương thức phát triển từ "nâu" sang "xanh" gắn với chiến lược, chương trình hành động cụ thể.

Tổ chức lại không gian phát triển, kiến tạo hành lang phát triển mới gắn với lộ trình chuyển đổi nhiều vùng từ khai thác than sang phát triển du lịch - dịch vụ. Không chỉ đào tạo nguồn nhân lực, mà còn phải đổi mới công tác giáo dục từ tư duy, nếp nghĩ, lối sống, nếp sinh hoạt, ý thức chấp hành pháp luật của mọi người dân.

“Với đặc thù và tự hào công nhân vùng mỏ đã hình thành hàng trăm năm, thì nay tại các khu công nghiệp, dịch vụ mới rất sôi động của Quảng Ninh đã và đang hình thành đội ngũ công nhân mới rất đông đảo. Đảng bộ, chính quyền cần chăm lo xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, thực sự là lực lượng tiên phong trong công cuộc đổi mới và phát triển của Quảng Ninh”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Các đô thị ở Quảng Ninh đang có tốc độ tăng trưởng nhanh, bên cạnh đó vẫn còn khu vực nông thôn rộng lớn, đồng bào các dân tộc thiểu số, cư dân hải đảo,... vì vậy trong chiến lược phát triển của tỉnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, Quảng Ninh cần hết sức chú trọng xây dựng nông thôn mới, đầu tư phát triển nền nông nghiệp sinh thái xanh - sạch, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, làm cơ sở cho sự phát triển bền vững.

Với vị thế quan trọng, Quảng Ninh cần phát huy tốt hơn nữa vai trò tiên phong trong đổi mới của vùng đồng bằng Bắc Bộ, cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc; khai thác tốt lợi thế cạnh tranh tạo ra từ các hệ thống giao thông chiến lược mới hoàn thành để thúc đẩy mạnh mẽ liên kết vùng, hành lang phát triển mới; chú trọng kinh tế biển gắn với bảo vệ nguồn tài nguyên, môi trường sinh thái để phát triển du lịch bền vững.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, đặc biệt chăm lo xây dựng, củng cố khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng, an ninh, phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế; giữ vững chủ quyền an ninh biên giới trên đất liền, trên biển đảo; nắm và dự báo đúng tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ; kịp thời phát hiện và xử lý có hiệu quả mọi tình huống; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; mở rộng quan hệ hợp tác và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế.

Ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Quảng Ninh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các ban, bộ, ngành liên quan theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ của mình, sớm nghiên cứu, xem xét và làm việc trực tiếp để giải quyết cụ thể những đề xuất, kiến nghị của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững hơn nữa.

TIẾP TỤC NÊU CAO TINH THẦN ĐOÀN KẾT GIÚP ĐỠ NHAU XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG

Trong chuyến công tác tại Quảng Ninh, sáng 6/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, động viên cán bộ, công nhân, người lao động Công ty Cổ phần Than Vàng Danh (thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) tại Khu tập thể 314 trước khi vào ca sản xuất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần thăm hỏi tình hình lao động, sản xuất, sinh hoạt của công nhân, người lao động đang làm việc tại Công ty.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hỏi thăm, động viên toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty CP Than Vàng Danh. Ảnh: VOV.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hỏi thăm, động viên toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty CP Than Vàng Danh. Ảnh: VOV.

Sau khi trực tiếp kiểm tra đời sống của cán bộ công nhân viên tại Khu tập thể nhà ở cho công nhân của công ty, nói chuyện thân mật với đông đảo công nhân, kỹ thuật viên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng khi đời sống và thu nhập của cán bộ công nhân viên công ty không ngừng được nâng cao, đặc biệt hệ thống chính trị trong công ty đã không ngừng được chăm lo, củng cố xây dựng và trưởng thành về mọi mặt.

Khẳng định vai trò quan trọng và truyền thống giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và của tỉnh Quảng Ninh nói riêng từ xưa đến nay vô cùng anh hùng trong tất cả các thời kỳ kể cả trong trong kháng chiến, trong hòa bình và trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, giai cấp công nhân Việt Nam luôn có những đặc thù riêng không chỉ là những lao động giỏi mà phải cũng có đời sống văn hóa và luôn tình thương yêu giúp đỡ lẫn nhau.

Tổng Bí thư chúc các cán bộ công nhân viên và gia đình tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau xây dựng quê hương Quảng Ninh nói riêng, đất nước nói chung ngày càng phát triển giàu mạnh và vươn lên không kém các nước trên thế giới.

"Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc thù riêng của công nhân Việt Nam, không những chỉ có lao động giỏi mà còn có đời sống văn hóa là có tình thương yêu giúp đỡ lẫn nhau và chăm lo gia đình thật sự là hạnh phúc", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Công ty Cổ phần Than Vàng Danh được thành lập ngày 6/6/1964 là doanh nghiệp sản xuất than hầm lò trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, có quy mô và sản lượng than khai thác hầm lò lớn nhất Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam.

Trải qua 58 năm, Công ty đã sản xuất được trên 70 triệu tấn than nguyên khai, đào mới 840.800 mét lò, các năm gần đây sản lượng than khai thác của Công ty đều đạt trên 3 triệu tấn, vượt 5 lần công suất thiết kế ban đầu.

 

Trước đó, đầu giờ sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm Đức Vua- Phật hoàng Trần Nhân Tông tại khu di tích Danh thắng Yên Tử trên địa Thành phố Uông Bí