11:46 05/04/2019

Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu thu hồi, xử lý 546 tỷ đồng nợ thuế quá hạn

Duyên Duyên

Các khoản nợ trong chỉ tiêu giao thu hồi và xử lý bao gồm nợ quá hạn trong 90 ngày là hơn 174 tỷ đồng, nợ quá hạn quá 90 ngày là 330 tỷ đồng, tiền chậm nộp là 41,8 tỷ đồng

Trong năm 2019, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc hải quan không để phát sinh nợ mới.
Trong năm 2019, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc hải quan không để phát sinh nợ mới.

Trong hơn 546 tỷ đồng tổng nợ Tổng cục Hải quan giao các đơn vị phải thu hồi và xử lý thì Cục Hải quan Tp.HCM được giao phải thu nhiều nhất với 214,5 tỷ đồng.

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn năm 2019 cho một số cục hải quan tỉnh, thành phố và Cục Kiểm tra sau thông quan.

Theo đó, năm 2019, Tổng cục Hải quan phấn đấu thu ngân sách đạt 315.500 tỷ đồng, vượt 5% so với chỉ tiêu dự toán thu ngân sách được giao. 

Để hoàn thành nhiệm vụ này, Tổng cục Hải quan ban hành đã giao chỉ tiêu thu hồi và xử lý nợ thuế quá hạn cho các cục hải quan tỉnh, thành phố và Cục Kiểm tra sau thông quan với tổng nợ là hơn 546 tỷ đồng.

Chỉ tiêu thu hồi nợ bao gồm các khoản nợ thuế chuyên thu quá hạn, tiền chậm nộp thuế đối với các khoản nợ chuyên thu quá hạn phát sinh trước ngày 1/1/2019 của các tờ khai đã thông quan, bao gồm 100% khoản nợ thuế có khả năng thu.

Cục thể, các khoản nợ trong chỉ tiêu giao thu hồi và xử lý bao gồm nợ quá hạn trong 90 ngày là hơn 174 tỷ đồng, nợ quá hạn quá 90 ngày là 330 tỷ đồng, tiền chậm nộp là 41,8 tỷ đồng.

Trong hơn 546 tỷ đồng tổng nợ Tổng cục Hải quan giao các đơn vị thu hồi và xử lý, nhiều nhất là Cục Hải quan Tp.HCM được giao phải thu 214,5 tỷ đồng; Cục Kiểm tra sau thông quan với chỉ tiêu phải thu hơn gần 132 tỷ đồng; Cục Hải quan Đà Nẵng phải thu gần 55 tỷ đồng; Cục Hải quan Hà Nội phải thu hơn 47,6 tỷ đồng; Cục Hải quan Hải Phòng phải thu hơn 45,83 tỷ đồng.

Tiếp đến là Cục Hải quan Quảng Ngãi được giao phải thu hơn 29,2 tỷ đồng; Cục Hải quan Hà Nam Ninh phải thu hơn 5 tỷ đồng; Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu phải thu hơn 4,2  tỷ đồng; Cục Hải quan Hà Tĩnh phải thu hơn 3,2 tỷ đồng; Cục Hải quan Bình Dương phải thu hơn 2,3 tỷ đồng; Cục Hải quan Lạng Sơn phải thu hơn 1,7 tỷ đồng…

Còn lại chỉ tiêu thu nợ tại một số cục hải quan chỉ vài triệu đến vài trăm triệu đồng.

Đặc biệt, một số đơn vị không phải nhận chỉ tiêu thu hồi nợ thuế trong năm 2019 gồm có Cục Hải quan:Quảng Ninh, Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Quảng Bình, Quảng Trị, Gia Lai- Komtum, Đồng Nai, Tây Ninh, Kiên Giang, Cần Thơ, Cà Mau.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Cục Kiểm tra sau thông quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện thu hồi và xử lý nợ thuế để đạt được chỉ tiêu đã giao. 

Đồng thời đề nghị tất cả các đơn vị (cả đơn vị được giao chỉ tiêu lẫn đơn vị không được giao chỉ tiêu) tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định và thực hiện theo dõi, quản lý và đề xuất phương án xử lý những khoản nợ khó thu tại đơn vị.

Trong năm 2019, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc hải quan không để phát sinh nợ mới. Trường hợp phát sinh nợ mới phải triển khai ngay các biện pháp thu hồi nợ, tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định, định kỳ báo cáo kết quả thu hồi nợ theo từng tháng.