16:35 30/06/2019

Tổng cục Thuế lên tiếng về việc bổ nhiệm 4 cục trưởng quá tuổi

Duyên Duyên

“Các trường hợp này cơ bản đều là phương án duy nhất đủ khả năng có thể xem xét bổ nhiệm…”

Tổng cục Thuế cho biết, đã chỉ đạo toàn ngành thực hiện kết luận nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.
Tổng cục Thuế cho biết, đã chỉ đạo toàn ngành thực hiện kết luận nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế lý giải, đối với 4 trường hợp lãnh đạo bổ nhiệm khi trên 55 tuổi là các trường hợp ở các đơn vị khó khăn về nguồn cán bộ.

Như VnEconomy đã đưa tin, đầu tháng 6/2019, Bộ Nội vụ đã công bố kết luận thanh tra công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị thuộc ngành Thuế, bao gồm cơ quan Tổng cục Thuế và 17 cục thuế trực thuộc Tổng cục Thuế.

Liên quan đến kết luận này, Tổng cục Thuế vừa phát đi thông tin chính thức về các nội dung của Thanh tra Bộ Nội vụ đối với công tác tổ chức cán bộ ngành Thuế.

Theo kết luận của Bộ Nội vụ, 141 công chức Thuế giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức vụ hiện giữ theo quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế. 

Về nội dung này, Tổng cục Thuế cho biết, đối với 4 trường hợp lãnh đạo bổ nhiệm khi trên 55 tuổi là các trường hợp ở các đơn vị khó khăn về nguồn cán bộ. 

"Các trường hợp này cơ bản đều là phương án duy nhất đủ khả năng có thể xem xét bổ nhiệm. Nên được sự thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ/Thành uỷ các Tỉnh/Thành phố liên quan, Tổng cục Thuế đã áp dụng theo Hướng dẫn số 09/HD-BTCTW của Ban Tổ chức trung ương về tuổi bổ nhiệm lần đầu khi còn thời gian công tác trên 2/3 nhiệm kỳ để xem xét bổ nhiệm tại các đơn vị này", Tổng cục Thuế lý giải.

Đối với các trường hợp còn lại được kết luận là thiếu điều kiện tiêu chuẩn văn bằng chứng chỉ như bằng trung cấp lý luận chính trị, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đối với ngạch công chức hiện giữ, chứng chỉ bồi dưỡng quản lý lãnh đạo cấp phòng, chi cục. 

Một số công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương nhưng đang giữ ngạch công chức là cán sự. 

Có 2 trường hợp công chức giữ chức vụ phó trưởng phòng được tiếp nhận năm 2011, 2012 chưa được tuyển dụng theo quy định. 

Những trường hợp này, theo Tổng cục Thuế, trường hợp thiếu bằng trung cấp lý luận chính trị thì theo Quy định số 12 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương về việc xác định trình độ lý luận chính trị, các công chức có bằng đại học chuyên ngành kinh tế được công nhận có trình độ lý luận tương đương trung cấp. 

Các trường hợp nói trên đều có bằng đại học chuyên ngành kinh tế nhưng chưa làm thủ tục xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương Trung cấp nên được cho là chưa đáp ứng đủ tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị.

"Đến thời điểm hiện tại, các trường hợp thiếu điều kiện nêu trên đều đang được các Cục Thuế bố trí đi học hoặc đã có quyết định cử đi học các lớp cao cấp lý luận chính trị hoặc trung cấp lý luận chính trị để hoàn thiện tiêu chuẩn theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra", Tổng cục Thuế giải thích.

Với các trường hợp thiếu chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đối với ngạch hiện giữ, Tổng cục Thuế cho rằng, theo quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo của Tổng cục Thuế, công chức khi bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng, chi cục phải có chứng chỉ quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên. 

Một số trường hợp công chức lãnh đạo khi giữ ngạch chuyên viên, đã có chứng chỉ quản lý hành chính cấp nhà nước ngạch chuyên viên, đảm bảo tiêu chuẩn bổ nhiệm nhưng khi chuyển sang vị trí khác (cần chuyển sang ngạch kiểm tra viên thuế-ngạch tương đương chuyên viên) đã chưa kịp thời học bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên thuế. 

Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các Cục Thuế rà soát để cử công chức đi học nhằm hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn ngạch đang giữ.

Với 2 trường hợp công chức giữ chức vụ phó trưởng phòng được tiếp nhận năm 2011, 2012 chưa được tuyển dụng theo quy định, hai trường hợp này được Sở Nội vụ địa phương tuyển dụng và phân công công tác theo đề án của địa phương.

Cục Thuế tiếp nhận theo Quyết định điều động của Sở Nội vụ. Từ khi tiếp nhận về Cục Thuế đến nay đã thực hiện theo đúng quy định. Tổng cục Thuế sẽ phối hợp địa phương rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với 2 trường hợp này.