08:34 23/09/2010

Tổng điều tra hộ nghèo trên toàn quốc

Vũ Quỳnh

Cuộc tổng điều tra hộ nghèo được tiến hành từ ngày 21/9 đến 30/11/2010 trên phạm vi toàn quốc

Theo dự báo, nếu áp dụng theo phương án chuẩn nghèo mới, cả nước sẽ có khoảng 3,3 triệu hộ nghèo - Ảnh: S.Mai
Theo dự báo, nếu áp dụng theo phương án chuẩn nghèo mới, cả nước sẽ có khoảng 3,3 triệu hộ nghèo - Ảnh: S.Mai
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 1752/CT-TTg về việc  tổ chức tổng điều tra hộ nghèo trên toàn quốc phục vụ cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2011 – 2015. 

Theo đó, các hộ nghèo được xác định dựa trên tiêu chí mức chuẩn nghèo và cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015.

Cụ thể,  đối với khu vực nông thôn, hộ nghèo là hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng (từ 4,8 triệu đồng/người/năm) trở xuống, khu vực thành thị là những hộ có thu nhập  từ 500.000 đồng/người/tháng (từ 6 triệu đồng/người/năm) trở xuống.

Hộ cận nghèo là hộ có mức thu nhập bình quân từ 401.000 - 520.000 đồng/người/tháng đối với khu vực nông thôn và từ 501.000 - 650.000 đồng/người/tháng đối với khu vực thành thị.

Chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ , việc xác định chính xác, đầy đủ hộ nghèo, tỷ lệ nghèo ở từng địa phương và trên cả nước là căn cứ quan trọng cho việc xây dựng, thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế và an sinh xã hội của đất nước.

Thời gian qua, do công tác tổ chức điều tra rà soát và quản lý hộ nghèo ở một số địa phương thiếu chặt chẽ, nên vẫn còn để sót không ít hộ nghèo. Trong khi đó, có những hộ không thuộc diện nghèo lại có tên trong danh sách của thôn, xã, đã phần nào làm hạn chế hiệu quả thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo.

Thủ tướng yêu cầu việc điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được thực hiện từ thôn, bản, trực tiếp đối với từng hộ, đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia của các cấp, các ngành và của người dân, theo đúng hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhằm xác định đúng đối tượng, không bị trùng lặp, sót, phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân địa phương.

Các huyện, tỉnh, thành phố phải nắm rõ và xác định được tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương mình, đồng thời báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, làm căn cứ xây dựng và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong giai đoạn 2011 - 2015.

Cuộc tổng điều tra được tiến hành từ ngày 21/9 đến 30/11/2010.

Trước đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự báo, nếu áp dụng theo phương án chuẩn nghèo mới, hộ nghèo cả nước sẽ vào khoảng từ 14,5% - 15,5%, tương ứng với khoảng 3,3 triệu hộ nghèo. Trong đó, khu vực thành thị khoảng 6% và khu vực nông thôn khoảng 17%.