08:07 20/05/2019

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 13-17/5

Đào Vũ

Cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE là SRC khi có 3 phiên tăng trần liên tiếp

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 13-17/5 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 13-17/5 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 13-17/5 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 13-17/5 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 13-17/5 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 13-17/5 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 13-17/5 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 13-17/5 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 13-17/5 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 13-17/5 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 13-17/5 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 13-17/5 - Ảnh 12.