08:24 04/03/2019

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25/2-1/3

Đào Hưng

Trong tuần vừa qua, tân binh BOT trên sàn UpCom tiếp tục gây chú ý với 5 phiên tăng, trong đó có 3 phiên tăng kịch biên độ, nếu tính từ lúc lên sàn tại ngày 14/2 thì chỉ sau hơn 2 tuần, mã này đã tăng thị giá lên gần 4 lần

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25/2-1/3 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25/2-1/3 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25/2-1/3 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25/2-1/3 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25/2-1/3 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25/2-1/3 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25/2-1/3 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25/2-1/3 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25/2-1/3 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25/2-1/3 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25/2-1/3 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25/2-1/3 - Ảnh 12.