20:30 09/06/2019

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/6

Thủy Tiên

Tuần vừa qua, cổ phiếu các công ty bất động sản công nghiệp lại nổi sóng, trong đó, nổi bật nhất là TIP và SZC với mức tăng lần lượt 27,3% và 12,6%

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/6 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/6 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/6 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/6 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/6 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/6 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/6 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/6 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/6 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/6 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/6 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 3-7/6 - Ảnh 12.