12:00 11/11/2018

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 5-9/11

Đào Hưng

Nhóm cổ phiếu thủy sản tuần này lại một lần nữa nổi sóng, khi đóng góp 3 trong 10 mã tăng tốt nhất trên sàn HOSE gồm ACL, ABT, ICF

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 5-9/11 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 5-9/11 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 5-9/11 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 5-9/11 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 5-9/11 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 5-9/11 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 5-9/11 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 5-9/11 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 5-9/11 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 5-9/11 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 5-9/11 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 5-9/11 - Ảnh 12.