08:07 13/05/2019

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 6-10/5

Đào Vũ

Thị trường tuần vừa qua tương đối tiêu cực khi đón diễn biến mới từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, tuy nhiên, nhờ việc đăng ký mua vào của lãnh đạo mà KMR đã tăng thị giá tới 33,8% và dẫn đầu những cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 6-10/5 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 6-10/5 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 6-10/5 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 6-10/5 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 6-10/5 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 6-10/5 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 6-10/5 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 6-10/5 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 6-10/5 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 6-10/5 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 6-10/5 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 6-10/5 - Ảnh 12.