21:06 11/08/2019

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần - GAB lại kịch biên độ

Thủy Tiên

Sau hàng loạt những phiên giảm sàn, tuần qua, cổ phiếu GAB của Công ty Cổ phần GAB đã trở lại với cả 5 phiên tăng kịch biên độ và dẫn đầu danh sách top 10 cổ phiếu tăng nhiều nhất sàn HOSE

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần - GAB lại kịch biên độ - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần - GAB lại kịch biên độ - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần - GAB lại kịch biên độ - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần - GAB lại kịch biên độ - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần - GAB lại kịch biên độ - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần - GAB lại kịch biên độ - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần - GAB lại kịch biên độ - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần - GAB lại kịch biên độ - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần - GAB lại kịch biên độ - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần - GAB lại kịch biên độ - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần - GAB lại kịch biên độ - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần - GAB lại kịch biên độ - Ảnh 12.