TPBank báo lãi 9 tháng tăng 25,78%, đạt hơn 74% kế hoạch năm

TPBank tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng trong ba quý vừa qua...

Nguyên Minh

17/10/2020 14:57

Báo cáo tài chính quý 3/2020 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank- TPB) cho biết, kết thúc quý 3, tổng thu nhập hoạt động của TPBank đạt 7.103 tỷ đồng, tăng 22,79% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong khi đó, so với cuối quý 3/2019, chi phí hoạt động chỉ tăng 19,64%, thấp hơn tốc độ tăng doanh thu của ngân hàng, và tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) cũng đã giảm đáng kể. Kết quả trên đã mang lại cho TPBank 3.024 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 25,78% so với cùng kỳ năm trước và tương đương 74,33% kế hoạch cả năm đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Tổng tài sản của ngân hàng tăng gần 26% so với cùng kỳ năm 2019, đạt trên 193 nghìn tỷ đồng. Tổng huy động tăng 25,24%, đạt 173.445 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đạt trên 124 nghìn tỷ đồng, nằm trong giới hạn chỉ tiêu tăng trưởng được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Song song với việc đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, TPBank cho biết ngân hàng đã áp dụng quyết liệt các biện pháp kiểm soát rủi ro trong bối cảnh nền kinh tế đang rung lắc, đặc biệt khi TPBank là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai đầy đủ quản trị rủi ro theo chuẩn Basel II.

Tỷ lệ nợ xấu TPBank tính đến cuối tháng 9 vẫn tiếp tục được kiểm soát dưới 2%. TPBank hiện cũng là một trong những ngân hàng có hệ số an toàn vốn (CAR) cao trên thị trường. Đến cuối tháng 8/2020, hệ số CAR của TPBank đạt 10,81% tính theo tiêu chuẩn Basel II, cao hơn nhiều so với mức 8% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

TPBank duy trì hoạt động hiệu quả như trên nhờ vào việc tận dụng tốt nhất những lợi thế của một ngân hàng số để đa dạng hóa nguồn thu. Trong đó, thu từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 809 tỷ đồng, chiếm 11,4% tổng thu nhập hoạt động và 26,8% tổng lợi nhuận trước thuế. Đóng góp lớn nhất vào nguồn thu dịch vụ tới từ hoạt động thanh toán, thu phí dịch vụ và kinh doanh dịch vụ bảo hiểm. 

Tăng trưởng lợi nhuận và chỉ số an toàn vốn nói trên đã củng cố vị thế TPBank là một trong những ngân hàng hoạt động hiệu quả và an toàn nhất hệ thống, với tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) lần lượt là 22,63% và 1,80%. 

Cùng với các biện pháp cơ cấu lại nợ, giãn nợ gốc, ngân hàng đã giảm lãi suất từ 0,5% - 1% với các khách hàng hiện hữu bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch, với tổng số dư nợ có thể được xem xét lên tới 30.000 tỷ đồng. TPBank cũng đã đóng góp trên 10 tỷ đồng chung tay với cả nước để đẩy lùi dịch bệnh Covid 19.