14:20 31/07/2018

Trái ớt lại mang về cho HAGL Agrico 336 tỷ đồng

Đào Vũ

Doanh thu từ trái ớt đang tăng trưởng khá tốt và đây là quý thứ 2 ớt mang tiền về cho HAGL Agrico

Doanh thu từ bán trái ới lên tới 336 tỷ đồng, chiếm 26% tổng doanh thu của HAGL Agrico.
Doanh thu từ bán trái ới lên tới 336 tỷ đồng, chiếm 26% tổng doanh thu của HAGL Agrico.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico – mã chứng khoán HNG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2018.

Theo báo cáo, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 này đạt 1.285 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, doanh thu từ bán trái ới lên tới 336 tỷ đồng, chiếm 26% tổng doanh thu và đây cũng mới là quý thứ 2 ớt mang tiền về cho HAGL Agrico.

Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa tăng 106 tỷ đồng lên mức 239 tỷ đồng, chủ yếu do công ty tận dụng được nguồn thu các sản phẩm phụ từ chăn nuôi.

Ngoài doanh thu từ hai mảng trên thì doanh thu từ các mảng còn lại đều sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. Mảng trái cây đạt doanh thu 650 tỷ đồng, giảm 2 tỷ đồng; doanh thu bán mủ cao su giảm 140 tỷ đồng, xuống còn hơn 16 tỷ đồng; doanh thu bán bò còn gần 38 tỷ đồng, giảm 202 tỷ đồng; doanh thu cung cấp dịch vụ khác giảm 6 tỷ đồng, xuống còn gần 2 tỷ đồng.

Do HAGL Agrico đã hoàn tất việc chuyển nhượng nhóm công ty mía đường vào ngày 22/5/2017 nên không có doanh thu từ mảng này.

Giá vốn hàng hóa trong kỳ còn 673 tỷ đồng, giảm 15% đã kéo biên lãi gộp của công ty lên mức 48%, tăng đáng kể so với mức 38% cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tài chính chỉ mang về gần 4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước là 721 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do cùng kỳ năm trước công ty đã ghi nhận khoản lãi từ việc thanh lý nhóm công ty mía đường và Công ty Cổ phần Cao su Ban Mê.

Trong quý 2/2018, công ty ghi nhận 248 tỷ đồng chi phí tài chính. Nếu so với cùng kỳ năm trước thì biến động chủ yếu do chi phí lãi vay giảm 33 tỷ đồng (quý 2/2017: 215 tỷ đồng; quý 2/2018: 182 tỷ đồng) và lỗ từ chênh lệch tỷ giá tăng 44 tỷ đồng (quý 2/2017: 18 tỷ đồng; quý 2/201862 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, các chi phí phát sinh khác cũng tăng như chi phí bán hàng tăng gần gấp đôi lên 42 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 16% lên 215 tỷ đồng; chi phí khác tăng 87% lên 66 tỷ đồng.

Kết thúc quý 2/2018, HAGL Agrico ghi nhận 42,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 95% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt 1.844 tỷ đồng doanh thu và 63 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt đạt 49% và 54% chỉ tiêu năm đề ra.

Tính đến 30/6/2018, tổng tài sản HAGL Agrico đạt 29.699 tỷ đồng. Nợ vay 12.411 tỷ đồng, giảm 1.700 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu giảm dư nợ với Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HAG).