10:48 13/07/2007

Trái phiếu PVFC lên sàn Hà Nội

L.Hương

Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp đầu tiên được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Trong phiên giao dịch đầu tiên ngày 12/7 tại sàn Hà Nội, trái phiếu Công ty Tài chính Dầu khí đã đạt khối lượng giao dịch 50.000 đơn vị, với giá thực hiện 100.000 đồng/trái phiếu.

Đây là lệnh giao dịch thoả thuận giữa Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế (VIB).

Trái phiếu Tài chính Dầu khí 2006 có mã giao dịch PV060902, với tổng khối lượng niêm yết đạt hơn 368 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp đầu tiên được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Theo PVFC, sự kiện lên sàn chứng khoán của trái phiếu PVFC đã thể hiện tính chủ động và cam kết của PVFC trong việc đa dạng hoá các loại hình dịch vụ và chiến lược phát triển.