18:14 25/07/2007

Trì hoãn thông tin, Chứng khoán Thiên Việt bị phạt

Minh Đức

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa quyết định xử phạt Công ty Chứng khoán Thiên Việt do trì hoãn công bố thông tin

Công ty Chứng khoán Thiên Việt tại 535 Kim Mã, Hà Nội. Ảnh: Thanh Niên.
Công ty Chứng khoán Thiên Việt tại 535 Kim Mã, Hà Nội. Ảnh: Thanh Niên.
Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa quyết định xử phạt Công ty Chứng khoán Thiên Việt do trì hoãn công bố thông tin.

Ngày 25/7, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-TT về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Chứng khoán Thiên Việt.

Cụ thể, mức phạt tiền 50.000.000 đồng được áp dụng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 3 Điều 32 Nghị định 36/2007/NĐ-CP ngày 8/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép chính thức, Công ty Chứng khoán Thiên Việt đã để kéo dài tình trạng ông Phạm Kinh Luân đứng tên làm Tổng giám đốc trong hồ sơ pháp lý. Ngày 13/2/2007, Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Thiên Việt ban hành quyết định thay đổi Tổng giám đốc nhưng đến ngày 28/2/2007 mới báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin.

Theo Thanh tra Chứng khoán, Thiên Việt đã trì hoãn công bố thông tin bất thường, vi phạm điểm d khoản 2 Điều 104 Luật Chứng khoán.

Trước khi có quyết định xử phạt của Thanh tra Chứng khoán, việc thay đổi vị trí Tổng giám đốc liên quan đến ông Phạm Kinh Luân cũng đã thu hút sự chú ý của dư luận.