14:52 20/07/2016

Trình 18 nhân sự Thường vụ Quốc hội khóa mới

Nguyễn Lê

Số ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội là 18 người, gồm Chủ tịch, 4 phó chủ tịch và 13 vị uỷ viên khác

Chủ tịch Quốc hội khóa 13 Nguyễn Thị Kim Ngân.<br>
Chủ tịch Quốc hội khóa 13 Nguyễn Thị Kim Ngân.<br>
Chiều 20/7, Chủ tịch Quốc hội khóa 13 Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình Quốc hội tờ trình về số phó chủ tịch, số uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá 14.

Theo đó, số ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội là 18 người, gồm Chủ tịch, 4 phó chủ tịch và 13 vị uỷ viên khác.

Trong 4 phó chủ tịch, dự kiến có một phó chủ tịch thường trực giúp Chủ tịch lĩnh vực đối ngoại, dân tộc, các vấn đề xã hội.

Ba phó chủ tịch khác lần lượt giúp Chủ tịch các lĩnh vực kinh tế, tài chính, khoa học, môi trường; pháp luật, tư pháp và quốc phòng - an ninh.

13 người còn lại sẽ có một người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, một người giữ chức Tổng thư ký quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, một người làm Trưởng ban Công tác đại biểu và một người làm Trưởng ban Dân nguyện.

Các vị còn lại giữ chức chủ nhiệm các uỷ ban: Kinh tế, Tài chính - Ngân sách, Quốc phòng và an ninh, Văn hoá - Giáo dục - Thanh thiếu niên và nhi đồng, Các vấn đề xã hôi, Đối ngoại, Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Tư pháp, Pháp luật.

Sau khi nghe tờ trình, các đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận về dự kiến số phó chủ tịch, số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sáng 21/7, Quốc hội sẽ nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về nội dung nói trên.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết về số phó chủ tịch, số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.