08:56 21/09/2007

Trung Quốc cắt giảm sản lượng dầu tại mỏ lớn nhất

Thu Trà

Tập đoàn dầu khí lớn nhất Trung Quốc CNPC đến năm 2020 sẽ cắt giảm khoảng 50% lượng khai thác so hiện nay tại mỏ dầu lớn nhất nước này

Theo Xinhua, tập đoàn dầu khí lớn nhất Trung Quốc CNPC đến năm 2020 sẽ cắt giảm khoảng 50% lượng khai thác so hiện nay tại mỏ dầu lớn nhất nước này là Đại Khánh thuộc tỉnh Hắc Long Giang.

Mặc dù việc mở rộng năng lực sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế hết sức cần thiết, song trước tình trạng lượng tài nguyên giảm dần, việc bảo đảm khả năng sản xuất khó khăn là yếu tố khiến Trung Quốc tìm cách cắt giảm sản lượng khai thác trong nước để đẩy mạnh khai thác và nhập khẩu từ nước ngoài.
Mỏ Đại Khánh có trữ lượng lớn, cung cấp khoảng 1/4 nhu cầu dầu thô của Trung Quốc.

Tuy nhiên, Trung Quốc đang hướng tới việc ưu tiên nhập khẩu mặt hàng này thay vì đầu tư vào khai thác.

Năm 2006, lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc đã tăng từ 45% lên 60%. Sản lượng khai thác ở mỏ Đại Khánh năm 2006 đạt 43 triệu tấn.

Theo các quan chức thành phố Đại Khánh, CNPC sẽ giảm sản lượng hàng năm khoảng 1,5 triệu tấn để đến năm 2020 sẽ chỉ khai thác khoảng 20 triệu tấn.