09:18 04/01/2008

Trung Quốc đóng cửa 553 nhà máy nhiệt điện

Thu Trà

Trong năm 2007, Trung Quốc đã đóng cửa 553 nhà máy nhiệt điện công suất nhỏ với tổng công suất 14,38 triệu KW

Theo Xinhua ngày 3/1, Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc (NDRC), cho biết, trong năm 2007, Trung Quốc đã đóng cửa 553 nhà máy nhiệt điện công suất nhỏ với tổng công suất 14,38 triệu KW, vượt 43% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Theo tính toán, việc đóng cửa các nhà máy nhiệt điện công suất nhỏ đã giúp Trung Quốc mỗi năm tiết kiệm được 18,8 triệu tấn than đá, giảm được 290.000 tấn chất thải điôxít sunphua và 37,6 triệu tấn dioxide carbon.

Từ nay đến năm 2010, Trung Quốc có kế hoạch tiếp tục đóng cửa các nhà máy nhiệt điện công suất nhỏ, kém hiệu quả với tổng công suất 50 triệu KW.