11:04 14/01/2008

Trung Quốc: Thặng dư thương mại tăng mạnh

Thu Trà

Thặng dư thương mại của Trung Quốc trong năm 2007 đạt 262,2 tỷ USD trong năm 2007, tăng tới 47,7% so với năm 2006

Xinhua ngày 11/1, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (CGAC) cho biết, thặng dư thương mại của nước này trong năm 2007 đạt 262,2 tỷ USD trong năm 2007, tăng tới 47,7% so với năm 2006.

Đạt được điều trêm là nhờ kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh, đặc biệt là các sản phẩm thép, bất chấp các biện pháp hạn chế của Chính phủ. Trung Quốc hiện đang chịu sức ép từ Mỹ về việc giảm thặng dư thương mại và số như trên sẽ càng làm cho căng thẳng giữa hai bên trong vấn đề này.

Trung Quốc đã tiến hành một số biện pháp trong những tháng gần đây để giảm thiểu tình trạng thặng dư thương mại, bao gồm giảm hoàn thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng, đặc biệt là các sản phẩm thép.

Trung Quốc cũng nhiều lần cho biết đang cố gắng giảm thặng dư thương mại với Mỹ, nhưng cũng yêu cầu Mỹ phải nới lỏng những hạn chế xuất khẩu thiết bị công nghệ cao sang Trung Quốc.

Tuy nhiên, Bộ Thương mại Trung Quốc vẫn cho rằng, việc Mỹ hạn chế xuất khẩu công nghệ cao sang Trung Quốc là lý do chủ yếu dẫn đến thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ ngày một tăng.