21:32 21/03/2019

Trước khi bị hủy niêm yết, SDE bị phạt 85 triệu đồng

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà (mã SDE-HNX)

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu SDE trong thời gian qua - Nguồn: HNX.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu SDE trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà (mã SDE-HNX).

Theo đó, SDE bị phạt 85 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nguyên nhân là SSC đưa ra là công ty đã có hành vi vi phạm hành chính. Cụ thể: công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật như: SED không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, báo cáo tài chính quý 1 năm 2018, báo cáo tài chính quý 2 năm 2018, Báo cáo thường niên năm 2017, báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã được soát xét.

Được biết, SDE đối mặt với việc bị hủy niêm yết theo quy định do kết quả kinh doanh của SDE bị thua lỗ 3 năm liên tục từ năm 2015, 2016 và 2017 và lỗ lũy kế đã vượt quá số vốn điều lệ thực góp tại báo cáo tài chính năm 2017.

Trong công văn giải trình, SDE cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc bị hủy niêm yết như: năm 2015-2017 do sự khó khăn của nền kinh tế, khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm, huy động nguồn vốn thi công nên đã không hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, sản lượng cũng như doanh thu đạt rất thấp;

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/3, giá cổ phiếu SDE là 1.500 đồng/cổ phiếu và không có cổ phiếu nào được giao dịch.