12:37 01/11/2020

TTF bị bán tháo, cổ phiếu đầu cơ rơi rụng

Thuỷ Tiên

Đa số các mã giảm sâu là các cổ phiếu có tính đầu cơ cao, trong đó nổi bật nhất là TTF với mức giảm gần 20%

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh: Nhóm đầu cơ rơi rụng - Ảnh 1.

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh: Nhóm đầu cơ rơi rụng - Ảnh 2.

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh: Nhóm đầu cơ rơi rụng - Ảnh 3.

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh: Nhóm đầu cơ rơi rụng - Ảnh 4.

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh: Nhóm đầu cơ rơi rụng - Ảnh 5.

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh: Nhóm đầu cơ rơi rụng - Ảnh 6.

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh: Nhóm đầu cơ rơi rụng - Ảnh 7.

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh: Nhóm đầu cơ rơi rụng - Ảnh 8.

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh: Nhóm đầu cơ rơi rụng - Ảnh 9.