14:46 17/03/2021

Từ 60 tỷ đồng, một công ty chứng khoán tăng vốn lên ngàn tỷ

Hoàng Linh

DNSC dự kiến phát hành 94 triệu cổ phiếu tương đương tổng mệnh giá 940 tỷ. Giá chào bán đúng bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng (DNSC) mới đây đã thông qua loạt tờ trình cho năm tài chính 2021, trong đó có nội dung tăng vốn.

Theo đó, 100% cổ đông đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty và phương án sử dụng vốn. 

DNSC dự kiến phát hành 94 triệu cổ phiếu tương đương tổng mệnh giá 940 tỷ. Giá chào bán đúng bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. 

Đợt phát hành này sẽ chào bán cho nhà đầu tư chiến lược và hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm, dự kiến sẽ triển khai vào tháng 3/2021. 

Hiện DNSC đang có vốn điều lệ 60 tỷ đồng. Nếu đợt phát hành thành công, vốn công ty chứng khoán này sẽ tăng lên 1.000 tỷ, tương ứng cao gấp 16 lần. Và do phát hành cho nhà đầu tư chiến lược, phía mua sẽ nắm giữ lượng cổ phần chính của công ty với tỷ lệ 94%. 

Cùng với đó, cổ đông cũng đã thông qua việc thay đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC và chuyển trụ sở từ Đà Nẵng về Hà Nội. 

Những năm qua, kết quả kinh doanh của DNSC luôn rất khiêm tốn. Năm 2020, lợi nhuận sau thuế thu về chưa đến 500 triệu đồng.