14:27 17/03/2021

HSG bán hết cổ phiếu quỹ từ ngày 25/3 tới

Hà Anh

Tập đoàn Hoa Sen dự kiến bán ra toàn bộ 327.100 cổ phiếu quỹ giá bán cổ phiếu trong khoảng từ 20.000 đồng đến 35.000 đồng/cổ phiếu

Sơ đồ giá cổ phiếu HSG từ đầu năm đến nay.
Sơ đồ giá cổ phiếu HSG từ đầu năm đến nay.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG - HOSE) thông báo bán cổ phiếu quỹ.

Theo đó, Tập đoàn Hoa Sen dự kiến bán ra toàn bộ 327.100 cổ phiếu quỹ, đây là cổ phiếu ESOP mua lại từ cán bộ nhân viên của công ty, thời gian dự kiến từ ngày 25/3 đến ngày 31/3 với giá bán cổ phiếu trong khoảng từ 20.000 đồng đến 35.000 đồng/cổ phiếu.

HSG cho biết, việc bán ra toàn bộ số cổ phiếu để đảm bảo công ty đáp ứng các điều kiện thực hiện việc mua lại cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ.

Đồng thời, do số lượng cổ phiếu quỹ của công ty chiếm tỷ lệ thấp và được sự đồng ý của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nên công ty dự kiến bán cổ phiếu với khối lượng lớn hơn 10% khối lượng dự kiến bán/ngày.

Trước đó, ngày 9/3 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản. Trong đó, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua chủ trương công ty mua lại 22 triệu cổ phiếu của chính mình và giảm vốn điều lệ.

Mới đây, Tập đoàn Hoa Sen vừa công bố ước kết quả kinh doanh hợp nhất tháng 2/2021. Theo đó, doanh thu tháng 2/2021 ước đạt 3.211 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 158 tỷ đồng.

Lũy kế 5 tháng đầu niên độ tài chính 2020 - 2021 doanh thu HSG ước đạt 15.419 tỷ đồng, hoàn thành 46,7% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế HSG ước đạt 905 tỷ đồng, hoàn thành 60,3% kế hoạch đề ra trong niên độ.

Niên độ tài chính 2020 - 2021, HSG đặt mục tiêu sản lượng 1.800.000 tấn, tăng 11%; doanh thu 33.000 tỷ đồng, tăng 20%; và lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Hiện giá cổ phiếu HSG tăng 0,53% lên 28.450 đồng/cổ phiếu.