22:26 05/07/2018

Từ chối cấp chứng nhận đầu tư dự án BOT nhiệt điện Vũng Áng 2

KIỀU LINH

Bộ Kế hoạch và Đầu tư không xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng 2

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1.
Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương, Công ty OneEnergy Asia Limited và Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng 2.

Trong văn bản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, Nghị định số 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư có hiệu lực từ ngày 19/6/2018 không quy định cấp/điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư không xem xét cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án.

Ngoài ra, qua nghiên cứu hồ sơ dự án và ý kiến các bộ, ngành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Công Thương và nhà đầu tư lưu ý đối với quyết định số 0538 ngày 28/1/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương chưa xác định tổng mức đầu tư dự án và thời gian thực hiện dự án.

Diện tích đất sử dụng của dự án theo đề nghị của nhà đầu tư là 94,6 ha chưa phù hợp với diện tích đất sử dụng của dự án tại Quyết định số 0538 ngày 28/1/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương là 86 ha.

Dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo tác động môi trường tuy nhiên đến nay đã quá 24 tháng chưa thực hiện. Theo quy định Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, nhà đầu tư phải lập lại báo cáo tác động môi trường.

Về vốn đầu tư dự án, vốn chủ sở hữu của Nhà nước và vốn các ngân hàng cam kết cho Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng 2 (công ty BOT) chưa đủ để thực hiện dự án. 

Theo đó, vốn chủ sở hữu cần có để thực hiện dự án là 12.668,3 tỷ đồng, tương đương với 555,506 triệu USD, bằng 25,4% tổng vốn đầu tư. Theo báo cáo tài chính đến 31/12/2017, nhà đầu tư mới có 26,37 triệu USD vốn chủ sở hữu.

Vốn nhà đầu tư cần huy động để thực hiện dự án là 37.206,9 tỷ đồng, tương đương 1,6 tỷ USD, bằng 74,6% tổng vốn đầu tư. Theo hồ sơ dự án mới cung cấp các văn bản của ngân hàng cho Công ty BOT vay 900 triệu USD.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Công Thương, nhà đầu tư nghiên cứu góp ý của các bộ, ngành liên quan, các quy định pháp luật, tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP và các quy định của pháp luật liên quan.

Trước đó, ngày 15/5/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty OneEnergy Asia Limited kèm theo hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2.

Ngày 18/5/2018, Bộ này đã có văn bản xin ý kiến các cơ quan liên quan gồm Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước, UBND tỉnh Hà Tĩnh. Dự án BOT Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 gồm 2 tổ máy 600 MW, có tổng mức đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD.