11:43 05/01/2022

Từ tháng 1/2022, trên 2,9 triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp

Phúc Minh -

 Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự kiến, cả nước có khoảng 2.966.645 người được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp với tổng kinh phí tăng thêm trong tháng 1/2022 gần 1.052 tỷ đồng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 7/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2021/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Theo đó, từ ngày 1/1/2022 điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021 đối với các đối tượng như: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật...

Với sự điều chỉnh này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự kiến, cả nước có khoảng 2.966.645 người được điều chỉnh tăng mức hưởng theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP với tổng kinh phí tăng thêm trong tháng 1/2022 gần 1.052 tỷ đồng.

Trong số này, có khoảng 904.957 người hưởng từ nguồn ngân sách Nhà nước được điều chỉnh với tổng số kinh phí tăng thêm trong tháng 1/2022 hơn 257,3 tỷ đồng (trong đó, số người hưởng lương hưu được điều chỉnh là 632.437 người với tổng kinh phí tăng thêm trong tháng 1/2022 gần 202,8 tỷ đồng).

Có 2.061.688 người hưởng từ nguồn Quỹ Bảo hiểm xã hội được điều chỉnh với tổng kinh phí tăng thêm trong tháng 1/2022 trên 794,4 tỷ đồng. Trong đó, số người hưởng lương hưu được điều chỉnh là 1.984.695 người với tổng kinh phí tăng thêm trong tháng 1/2022 trên 781,7 tỷ đồng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đánh giá, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng sâu rộng tới mọi mặt của đời sống, kinh tế, xã hội, việc Chính phủ ban hành chính sách điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đã góp phần cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người hưởng lương hưu và trợ cấp, nhất là khi dịch Covid-19 tiếp tục vẫn còn diễn biến phức tạp.