16:17 06/12/2021

Từ năm 2022, đóng bảo hiểm xã hội bao nhiêu năm để hưởng lương hưu tối đa?

Nhật Dương

Từ năm 2022, lao động nam cần đóng bảo hiểm xã hội đủ 35 năm để nhận được lương hưu tối đa 75%, và lao động nữ cần đóng đủ 30 năm…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Căn cứ theo Điều 56 và Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, bắt đầu từ năm 2022, số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu của lao động nam sẽ có sự thay đổi. Theo đó, để hưởng mức lương hưu tối thiểu 45%, lao động nam cần đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội, tăng thêm 1 năm so với quy định hiện hành là 19 năm.

Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng đảo hiểm xã hội thì mức lương hưu của người lao động được tính thêm 2%, và mức tối đa bằng 75%. Như vậy, muốn hưởng tỷ lệ tối đa 75%, lao động nam cần đóng đủ từ 35 năm, tăng thêm một năm so với 2021.

Với lao động nữ, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Tương tự với lao động nam, sau đó với mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì mức lương hưu của người lao động được tính thêm 2% và mức tối đa bằng 75%. Để hưởng mức lương hưu tối đa 75%, lao động nữ cần đóng đủ 30 năm tham gia bảo hiểm xã hội.

Cách tính tỷ lệ này năm 2022 không có sự thay đổi so với năm 2021 nên mức hưởng lương hưu năm 2022 của lao động nữ vẫn được tính như năm 2021.

Liên quan đến số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu, trước đó Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có đề xuất giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm.

Lý giải về đề xuất, cơ quan này cho rằng, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, điều kiện thời gian tối thiểu tham gia bảo hiểm xã hội để có cơ hội được hưởng chế độ hưu trí đủ 20 năm, dẫn đến nhiều người không tích lũy đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu.

Trong khi đó, nhiều nước quy định thời gian tham gia bảo hiểm xã hội 10 năm là đã đủ điều kiện hưởng lương hưu, mặc dù mức lương hưu có thể thấp nhưng vẫn tốt hơn là chuyển sang hưởng trợ cấp tuổi già hay lương hưu xã hội do ngân sách Nhà nước đảm bảo.

Bên cạnh đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng cho rằng, hiện đang tồn tại sự chênh lệch khá lớn về mức lương hưu giữa các nhóm đối tượng, làm nản lòng người lao động có mức lương hưu thấp dẫn đến gia tăng số lượng hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong nhóm đối tượng này.

Tính đến cuối năm 2020, khoảng cách về lương hưu giữa người có lương hưu cao nhất và người có lương hưu thấp nhất vẫn tương đối cao.

Về tuổi nghỉ hưu của người lao động trong năm 2022 cũng có sự thay đổi. Cụ thể, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là từ đủ 60 tuổi 6 tháng (tăng 3 tháng so với năm 2021); lao động nữ từ đủ 55 tuổi 8 tháng (tăng 4 tháng so với năm 2021).

Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đối với người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại thời điểm nghỉ hưu.