09:20 15/06/2009

Tuần này, quyết định việc miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân

Nguyễn Lê

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng và nhiều dự án luật trong 5 ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp

Mỗi buổi họp, các vị đại biểu Quốc hội có 20 phút nghỉ giải lao - Ảnh: TTXVN.
Mỗi buổi họp, các vị đại biểu Quốc hội có 20 phút nghỉ giải lao - Ảnh: TTXVN.
Từ 15- 19/6 là tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp Quốc hội thứ 5.

Trong “tuần nhấn nút” này, Quốc hội sẽ đưa ra quyết định với nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có miễn, giảm, giãn thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Các dự án luật Quốc hội sẽ biểu quyết trong tuần là Luật Bồi thường Nhà nước; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và Điều 121 của Luật Đất đai; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh; Luật Quản lý nợ công; Luật Lý lịch tư pháp; Luật Quy hoạch đô thị và luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Hình sự cũng nằm trong chương trình của tuần làm việc cuối kỳ này.

Ngoài ra Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận về các dự án luật Luật Khám bệnh, chữa bệnh dự án Luật Tần số vô tuyến điện; dự thảo luật cơ yếu; dự án luật dân quân tự vệ.

Quốc hội cũng sẽ thông qua nghị quyết về đề án đổi mới cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2009-2014, nghị quyết giám sát chuyên đề.

Chiều 19/6, tại phiên bế mạc, Quốc hội sẽ thông qua nghị quyết về đánh giá tình hình và điều chỉnh chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng, thay đổi mức bội chi, bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009.

Quyết định cụ thể về miễn, giảm, giãn thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân cũng sẽ được đưa ra tại phiên họp này.

Phương án miễn, giảm, giãn thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân đã được Chính phủ trình Quốc hội tại đầu kỳ họp. Phần thảo luận, nhiều ý kiến chưa đồng tình với đề nghị tiếp tục miễn thuế cho một số đối tượng đến hết năm 2009 và 2010.