08:04 03/09/2014

Tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á đặt tại Nam Định

Ngô Trang

Với trọng lượng nặng 150 tấn, cao 14,8m, Đại tượng Phật Thích Ca Mâu Ni tại Thiên Trường là tượng phật bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á

Buổi lễ có sự tham dự của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.
Buổi lễ có sự tham dự của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.