15:44 04/11/2008

Ủy ban Chứng khoán yêu cầu xét chặt hồ sơ xin niêm yết

Hoàng Vũ

Các hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán mới được yêu cầu cân nhắc, thẩm định kỹ lưỡng, nếu cần có thể tạm ngừng xem xét

Các hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán mới được yêu cầu cân nhắc, thẩm định kỹ lưỡng, nếu cần có thể tạm ngừng xem xét.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có công văn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) yêu cầu xét chặt các hồ sơ xin đăng ký niêm yết.

Yêu cầu trên được đặt trong tình hình kinh tế và thị trường chứng khoán quốc tế đang có nhiều diễn biến bất lợi và nhằm tăng cường sự minh bạch trên thị trường chứng khoán cũng như đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư.

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán đề nghị, đối với các doanh nghiệp có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tới hết quý 3/2008 bị lỗ hoặc không có trích lập dự phòng theo quy định, HOSE và HASTC cân nhắc, thẩm định kỹ lưỡng, nếu cần thiết tạm ngừng xem xét hồ sơ cho đến khi có kết quả kinh doanh quý 4/2008.

Theo Ủy ban, việc thẩm định hồ sơ phải đặt mục tiêu cao nhất là bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư, tránh những tác động xấu đến cổ phiếu của doanh nghiệp sau khi niêm yết.