11:15 04/07/2022

VCBS công bố giấy phép điều chỉnh về việc thay đổi địa điểm trụ sở Chính

Khánh Huyền

Địa điểm trụ sở Chính mới: Tầng 6,7,8 tòa nhà Thủ Đô, số 72 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội...

Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 53/GPĐC-UBCK ngày 24/06/2022 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 09/GPHĐKD ngày 24 tháng 4 năm 2002 do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (chi tiết).

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính, cụ thể như sau:

Địa điểm trụ sở Chính mới: Tầng 6,7,8 tòa nhà Thủ Đô, số 72 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Trân trọng thông báo.