14:13 19/03/2007

VDC tài trợ đường truyền cho hội nghị an ninh mạng

Tùy Phong

Triển lãm - Hội nghị An ninh mạng và bảo mật dữ liệu (Security World 2007) sẽ được VDC tài trợ đường truyền Internet

Triển lãm - Hội nghị An ninh mạng và bảo mật dữ liệu là triển lãm về vấn đề an ninh mạng đầu tiên tại Việt Nam.
Triển lãm - Hội nghị An ninh mạng và bảo mật dữ liệu là triển lãm về vấn đề an ninh mạng đầu tiên tại Việt Nam.
Triển lãm - Hội nghị An ninh mạng và bảo mật dữ liệu (Security World 2007) sẽ được VDC tài trợ đường truyền Internet.

Theo Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC), VDC sẽ tài trợ đường truyền Internet tốc độ cao trên 2MB cho các đơn vị tham Security World 2007 để trưng bày phần mềm và các sản phẩm an ninh bảo mật.

Triển lãm - Hội nghị An ninh mạng và bảo mật dữ liệu là triển lãm về vấn đề an ninh mạng đầu tiên tại Việt Nam diễn ra từ 19 - 21/3, tại Hà Nội. Các sản phẩm an ninh mạng và trưng bày phần mềm tại Security World 2007 nhằm đưa ra những xu hướng phát triển và kinh nghiệm trong việc bảo mật dữ liệu và an toàn mạng, hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông phục vụ Chính phủ và doanh nghiệp trong nước và các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam.

Hội thảo chuyên đề sẽ tập trung vào một số chủ đề chính, như: toàn cảnh an ninh mạng và bảo mật dữ liệu tại Việt Nam, khung pháp lý về an ninh bảo mật, cơ sở hạ tầng công nghệ, xu hướng phát triển công nghệ và giải pháp, các điển hình ứng dụng thành công an ninh bảo mật... giúp triển khai Chương trình mục tiêu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, truyền thông xây dựng hệ thống Chính phủ điện tử an toàn và bảo mật cơ sở dữ liệu,…

Triển lãm bên lề hội thảo là nơi các doanh nghiệp, nhà cung cấp trong và ngoài nước trưng bày các sản phẩm, giải pháp, mô hình nhằm đưa ra những xu hướng phát triển, và kinh nghiệm trong việc bảo mật dữ liệu và an ninh mạng, hệ thống trong ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông phục vụ Chính phủ, doanh nghiệp trong nước và các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam.

Security World là một diễn đàn độc lập cho các cơ quan Chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp, nhà cung cấp giải pháp, các chuyên gia trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo mật dữ liệu trong nước và quốc tế chia sẻ những kinh nghiệm thực tế triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông tại các quốc gia phát triển; giúp tìm kiếm những giải pháp an ninh mạng và bảo mật dữ liệu tại Việt Nam.

* Vẫn theo VDC, công ty này sẽ cung cấp dịch vụ bảo mật VinaClean, dịch vụ cho phép các khách hàng sử dụng các phần mềm bảo mật phát hiện, diệt virus, loại bỏ phần mềm gián điệp và cập nhật các thông tin về virus, nâng cấp các bản vá lỗi,... trong quý II/2007.