17:09 31/10/2019

Vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, cổ phiếu SGO bị hủy niêm yết

Hà Anh

Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Sài Gòn vẫn không khắc phục nguyên nhân và tiếp tục vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin tại HNX

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu SGO trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu SGO trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có yêu cầu đối với Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Sài Gòn (mã SGO-HNX) phải giải trình nguyên nhân hủy niêm yết và nộp về Sở trước ngày 5/11/2019.

Cụ thể: ngày 19/9 vừa qua, HNX đã có thông báo về việc tạm ngừng giao dịch cổ phiếu SGO do tổ chức này không khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát và tiếp tục vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện bị kiểm soát, thuộc trường hợp tạm ngừng giao dịch theo quy định.

Tuy nhiên, công ty vẫn không khắc phục nguyên nhân và tiếp tục vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin tại HNX. Cụ thể: công ty chậm công bố báo cáo quản trị năm 2018, Báo cáo tài chính quý 4/2018, Báo cáo thường niên 2018, báo cáo tài chính quý 1 và 2/2019; báo cáo tài chính soát xét bán niên 2019; Báo cáo quản trị bán niên 2019.

Đồng thời, HNX cũng chưa nhận được thông tin công bố nào liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của công ty.

Do đó, HNX xét thấy công ty đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, thuộc trường hợp hủy niêm yết bắt buộc theo điểm m, khoản 1, Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán. Đồng thời, HNX đề nghị công ty có công văn giải trình nguyên nhân tình trạng bị hủy niêm yết theo quy định.

Công ty có trụ sở chính đặt tại số 63 đươdng số 1, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Tp.HCM vốn điều lệ là 200 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính gồm: sản xuất sản phẩm từ Plastic; kho bãi và lưu trữ hàng hóa, vận tải hàng hóa bằng đường bộ; sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng....

Theo báo cáo tài chính quý 4/2018, công ty báo lỗ 30,33 triệu đồng (cùng kỳ lỗ gần 250 triệu đồng); Lũy kế năm 2018 lỗ 345,6 triệu đồng (cùng kỳ lãi 751 triệu đồng).