21:34 30/06/2019

Vi phạm quy định về hạn chế đầu tư, Chứng khoán Sen Vàng bị phạt tiền

Hà Anh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (GLS)cổ phần chứng khoán Sen Vàng (GLS) bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán

Trang web của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (GLS).
Trang web của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (GLS).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa ban hành một loạt quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một số tổ chức, cá nhân do vi phạm về quy định, không báo cáo về dự kiến giao dịch, báo cáo không đúng hạn…

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng (GLS) bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán.

Trước đó, công ty này bị phạt 60 triệu đồng do công ty đã không tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và quy định pháp luật khác về quản trị, điều hành và SSC cũng đặt công ty này vào tình trạng kiểm soát và đình chỉ hoạt động tự doanh trong vòng 12 tháng từ ngày 29/10/2018 -28/10/2019.

Bà Nguyễn Thị Mai (Tp.HCM) bị phạt 55 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể: bà Nguyễn Thị Mai, người liên quan với ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (mã BII-HNX) đã mua 756.700 cổ phiếu BII nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HNX trước khi thực hiện giao dịch.

Ông Trương Văn Dạ (Bình Dương) bị phạt 31,25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng. Cụ thể: ngày 05/01/2018, ông Trương Văn Dạ mua 534.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương (mã AFC-UpCoM), dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng lên 535.760 cổ phiếu AFC, chiếm 5,01%. Tuy nhiên, đến ngày 05/09/2018 HNX mới nhận được báo cáo sở hữu cổ đông lớn của ông Trương Văn Dạ.

Ông Phạm Thế Trọng Toản (Quảng Ninh) bị phạt 55 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể: ông Phạm Thế Trọng Toản, Phó giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Thủy-Vinacomin (mã WTC-UpCoM) mua 695.001 cổ phiếu WTC nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HNX.

Công ty Cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đak Lak (Đăk Lăk) bị phạt 30 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán khi có sự thay đổi số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu lưu hành. Cụ thể: ngày 18/12/2018, 19/12/2018 và 20/12/2018, Công ty Cổ phần Lương thực Vật tư Nông nghiệp Đak Lak đã lần lượt mua 20.000 cổ phiếu, 10.000 cổ phiếu và 37.200 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Bông Việt Nam (mã BVN-UpCoM), dẫn đến khối lượng cổ phiếu sau giao dịch tăng từ 934.700 cổ phiếu lên lần lượt 954.700 cổ phiếu, 964.700 cổ phiếu, 1.001.900 cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 18,69% lên lần lượt 19,09%; 19,29% và 20,04%). Ngày 16/01/2019 và 22/01/2019, HNX mới nhận được báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn của Công ty.

Ông Huỳnh Khánh Quốc Hùng (Đồng Nai) bị phạt 15 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán khi có sự thay đổi số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu lưu hành.

Đồng thời, ông Hùng bị phạt thêm 5 triệu đồng do báo cáo giao dịch không chính xác. Cụ thể: Ngày 19/12/2018, ông Huỳnh Khánh Quốc Hùng đã bán 37.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công (mã TCI-UpCoM), dẫn đến khối lượng sau giao dịch giảm từ 6.857.100 cổ phiếu xuống 6.820.100 cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ 19,04% xuống 18,94%. Ngày 21/12/2018, ông Hùng bán 3.000.000 cổ phiếu TCI và mua 50.000 cổ phiếu TCI, dẫn đến khối lượng sau giao dịch giảm từ 6.820.100 cổ phiếu xuống 3.870.100 cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ 18,94% xuống 10,75%.

Ngày 24/12/2018, ông Hùng bán 3.820.100 cổ phiếu TCI, dẫn đến khối lượng sau giao dịch giảm xuống còn 50.000 cổ phiếu, giảm (tỷ lệ sở hữu từ 10,75% xuống 0,14%, không còn là cổ đông lớn của TCI. Ngày 28/12/2018, HNX mới nhận được báo cáo của ông Hùng, báo cáo số lượng nắm giữ trước giao dịch là 6.870.100 cổ phiếu, đã thực hiện bán 6.820.100 cổ phiếu từ ngày 21/12/2018 đến ngày 24/12/2018.