21:30 04/09/2019

Vì sao Chứng khoán Bảo Minh bị phạt 350 triệu đồng?

Hà Anh

BMSC bị phạt 100 triệu đồng do cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định

Trang web của BMSC.
Trang web của BMSC.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (BMSC).

Theo đó, BMSC bị phạt 100 triệu đồng do cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định. 

Cụ thể, tại một số thời điểm trong năm 2018, công ty đã cho một số khách hàng đặt lệnh giao dịch mua cổ phiếu khi số dư tiền trên tài khoản của khách hàng không có đủ 100% tiền theo quy định.

Bên cạnh đó, BMSC bị phạt tiếp 250 triệu đồng do cung cấp dịch vụ tài chính khi chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, trong năm 2018 và 05 tháng đầu năm 2019, công ty đã ký kết hợp đồng thu mua cổ phiếu chưa niêm yết với 03 khách hàng. Theo đó, phương thức thực hiện được quy định trong hợp đồng đã ký kết như sau: Công ty sẽ chuyển tiền cho khách hàng để thực hiện mua cổ phiếu chưa niêm yết trong khoảng thời gian nhất định.

Trong khoảng thời gian ký kết, đối tác không thực hiện mua chứng khoán/chuyển quyền sở hữu chứng khoán thì đối tác sẽ phải trả lại cho công ty tiền gốc và lãi phạt. Việc công ty thực hiện ký kết hợp đồng thu mua cổ phiếu chưa niêm yết cho đến nay vẫn chưa có quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2019 đã soát xét, công ty báo lãi gần 74 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 14,3 tỷ hồi cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2019, công ty có hơn 88 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ là 13,26 tỷ và quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ là 13,26 tỷ đồng.