08:31 18/07/2011

VIC chuyển nhượng 10% vốn góp tại Viettronics cho Sinh Thái

Hà Anh

VIC đã quyết định chuyển nhượng 10% vốn góp trong Công ty TNHH Bất động sản Viettronics cho Công ty Sinh Thái

Công ty Cổ phần Viettronics Đống Đa.
Công ty Cổ phần Viettronics Đống Đa.
Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HSX) đã quyết định chuyển nhượng một phần vốn góp trong Công ty TNHH Bất động sản Viettronics cho Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Sinh Thái.

Theo đó, tổng giá trị phần vốn góp được chuyển nhượng là 30 tỷ đồng, chiếm 10% vốn của Viettronics. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng phần góp vốn trên, công ty sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống chiếm 74% vốn điều lệ Công ty TNHH Bất động sản Viettronics.

Trước đó, VIC đã nhận chuyển nhượng phần vốn góp 60 tỷ đồng, chiếm 20% vốn điều lệ Công ty TNHH Bất động sản Viettronics từ bên chuyển nhượng là Công ty Cổ phần Viettronics Đống Đa và nâng tăng tỷ lệ sở hữu phần vốn góp lên 84% vốn điều lệ Công ty TNHH Bất động sản Viettronics.