10:00 17/06/2019

VIDEO "biển người" biểu tình ở Hồng Kông

Ngọc Trang

Cuộc biểu tình hiện tại có quy mô lớn nhất tại Hồng Kông kể từ năm 2003

Biểu tình tiếp tục diễn ra tại Hồng Kông với sự tham gia của gần 2 triệu người vào ngày Chủ nhật, bất chấp việc chính quyền đã tuyên bố hoãn dự luật dẫn độ.

6 giờ sau cuộc biểu tình ngày Chủ nhật, và 24 giờ sau khi tuyên bố hoãn dự luật dẫn độ, trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) đã lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên, biểu tình quy mô lớn vẫn diễn ra tới tận tối muộn ngày hôm qua và sáng ngày thứ Hai. 

Đây là cuộc biểu tình quy mô lớn thứ 3 trong vòng 8 ngày qua, yêu cầu chính quyền phải xóa bỏ hoàn toàn dự luật này. Đoàn người biểu tình cũng kêu gọi bà Lam từ chức. Ước tính có gần 2 triệu người, tương đương 30% dân số Hồng Kông xuống đường biểu tình ngày hôm qua. 

Đây là cuộc biểu tình lớn nhất tại Hồng Kông kể từ năm 2003, khi nửa triệu người Hồng Kông xuống đường biểu tình yêu cầu chính quyền phải từ bỏ dự luật về an ninh được cho là vi phạm các quyền và sự tự do của người dân. Sau đó, chính quyền Hồng Kông đã hủy bỏ dự luật này và năm 2005, Trưởng đặc khu Đổng Kiến Hoa tuyên bố từ chức. 

Video: South China Morning Post.