23:10 07/07/2017

[Video] Biểu tình gay gắt trong ngày đầu Thượng đỉnh G20

Kim Tuyến

Cảnh sát Đức phải dùng tới thiết bị chống bạo động và xịt vòi rồng vào đám đông biểu tình

Sáng ngày 7/7, ngày đầu diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức, biểu tình nghiêm trọng diễn ra khiến cảnh sát phải dùng thiết bị chống bạo động và xịt vòi rồng vào đám đông. Đêm trước đó, các cuộc biểu tình bạo lực đã khiến hơn 150 cảnh sát bị thương - Nguồn: CNN.<br>
Sáng ngày 7/7, ngày đầu diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Hamburg, Đức, biểu tình nghiêm trọng diễn ra khiến cảnh sát phải dùng thiết bị chống bạo động và xịt vòi rồng vào đám đông. Đêm trước đó, các cuộc biểu tình bạo lực đã khiến hơn 150 cảnh sát bị thương - Nguồn: CNN.<br>