16:09 20/07/2017

[Video] Thế giới đang cạn kiệt cát xây dựng như thế nào?

Kim Tuyến

The tờ Economist, mỗi năm, thế giới tiêu thụ khoảng 40 tỷ tấn cát xây dựng...

Mỗi năm, thế giới tiêu thụ khoảng 40 tỷ tấn cát xây dựng và nguồn cát hiện tại đang ngày càng cạt kiện. Khi các mỏ cát hiện tại cạn kiệt, thế giới sẽ vẫn còn cát nhưng việc chế xuất sẽ trở nên khó khăn, đắt đỏ và nguy hại cho môi trường hơn nhiều - Nguồn: Economist.<br>
Mỗi năm, thế giới tiêu thụ khoảng 40 tỷ tấn cát xây dựng và nguồn cát hiện tại đang ngày càng cạt kiện. Khi các mỏ cát hiện tại cạn kiệt, thế giới sẽ vẫn còn cát nhưng việc chế xuất sẽ trở nên khó khăn, đắt đỏ và nguy hại cho môi trường hơn nhiều - Nguồn: Economist.<br>