19:29 02/12/2019

Việt Nam đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị cho năm ASEAN 2020

Nhật Dương

"Việt Nam đang ở thời điểm quan trọng khi Chính phủ, các Bộ, ngành cùng khẩn trương và đẩy nhanh tiến độ các công việc chuẩn bị cho năm 2020"

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Quân.
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Quân.

Đây là nhấn mạnh của ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại hội nghị tuyên truyền về ASEAN và chuẩn bị cho năm Chủ tịch ASEAN 2020, tổ chức chiều 2/12, tại Hà Nội.

Đây là một trong các hoạt động truyền thông quan trọng của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với vai trò Chủ trì Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN tại Việt Nam theo Quyết định số 142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế làm việc và phối hợp giữa các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN của Việt Nam.

Trong phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Lê Quân đã nhấn mạnh rằng: "Việt Nam đang ở thời điểm quan trọng khi Chính phủ, các Bộ, ngành cùng khẩn trương và đẩy nhanh tiến độ các công việc chuẩn bị cho năm 2020".

Cộng đồng ASEAN chính thức thành lập năm 2015 và đến nay đã được 4 năm. Cộng đồng ASEAN được hình thành dựa trên 3 trụ cột là Cộng đồng Chính trị - An ninh (APSC), Cộng đồng Kinh tế (AEC) và Cộng đồng Văn hóa - Xã hội (ASCC).

Từ đó đến nay, ASEAN và đặc biệt ở Việt Nam đạt được nhiều tiến bộ trong tất cả các lĩnh vực về chính trị, an ninh, văn hóa xã hội, kinh tế… Hiện Chính phủ, và các Bộ ngành cũng đã thúc đẩy công tác chuẩn bị năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Đây sẽ là một năm bản lề của ASEAN khi cộng đồng thực hiện đánh giá giữa kỳ của Kế hoạch Tổng thể ở cả ba trụ cột, và tất cả các cơ quan chuyên ngành tiến hành đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động của giai đoạn trước và chuẩn bị xây dựng kế hoạch công tác cho giai đoạn tiếp theo, hướng tới việc đạt được Tầm nhìn ASEAN 2025.

Đánh giá cao vai trò của Việt Nam, ông Lim Jock Hoi, Tổng Thư ký ASEAN nhấn mạnh, Việt Nam đã từng bước hội nhập sâu rộng hơn vào ASEAN và đã có những đóng góp tích cực vào công việc chung của ASEAN.

ASEAN hiện nay đang là điểm đến đầu tư của các nước trên thế giới, và cũng đóng vai trò quan trọng góp phần giải quyết vấn đề giảm nghèo trong khu vực cũng như vấn đề của người dân.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi về những ưu tiên của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN trong năm 2020. Trong đó, nhấn mạnh đến việc cộng đồng sẽ tăng cường những thảo luận về vấn đề phát triển nguồn nhân lực, nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho lực lượng lao động trước sự phát triển và thay đổi nhanh chóng của thế giới việc làm, đặc biệt là tác động của cách mạng công nghiệp 4.0.

Bên cạnh đó, cộng đồng cũng chú trọng các ưu tiên bao gồm: gắn kết cộng đồng thông qua phát triển công tác xã hội và dịch vụ xã hội cho các nhóm yếu thế; tăng cường giao lưu văn hóa, nâng cao nhận thức và bản sắc ASEAN.

Đặc biệt là cùng hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển, giải quyết thiên tai hạn hán.

Cộng đồng cũng sẽ thảo luận để tiến tới thiết lập cơ chế hợp tác ASEAN đối với vấn đề tin tức giả mạo, giảm phí chuyển vùng di động để hướng tới một ASEAN phẳng.

Với sự tham gia và chia sẻ của Ban Thư ký ASEAN, hội nghị cũng đã xác định các nội dung cho công tác chuẩn bị cũng như sự phối hợp giữa Ban Thư ký ASEAN với Việt Nam trong năm 2020.