16:34 23/02/2019

Việt Nam giảm mạnh nhập khẩu xăng dầu trong tháng 1

Duyên Duyên

Xăng dầu nhập khẩu về Việt Nam đã sụt giảm rất mạnh trong tháng 1/2019, giảm đến 50% về lượng và 55% về kim ngạch so với tháng 1/2018

Malaysia vẫn là thị trường cung cấp xăng dầu nhiều nhất cho Việt Nam, với 210.906 tấn, tương đương 108,9 triệu USD. Ảnh: Quang Phúc
Malaysia vẫn là thị trường cung cấp xăng dầu nhiều nhất cho Việt Nam, với 210.906 tấn, tương đương 108,9 triệu USD. Ảnh: Quang Phúc

Mức giá xăng dầu nhập khẩu cũng giảm nhẹ 0,01% so với tháng cuối cùng năm 2018, và giảm mạnh 10,4% so với tháng 1/2018, đạt mức trung bình 549,4 USD/tấn.

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan, Việt Nam đã nhập khẩu 643.665 tấn, tương đương 353,64 triệu USD trong tháng đầu tiên của năm 2019, giảm mạnh 50% về lượng và giảm 55 % về kim ngạch so với tháng 1/2018.

Còn nếu so sánh với tháng cuối năm 2018 thì xăng dầu nhập khẩu cũng giảm 7,9% cả về lượng và kim ngạch.

Về thị trường nhập khẩu, Malaysia vẫn là thị trường cung cấp xăng dầu nhiều nhất cho Việt Nam, với 210.906 tấn, tương đương 108,9 triệu USD, tăng 23,88% về lượng và tăng 37,5% về trị giá so với tháng 12/2018.

Nếu so với tháng 1/2018 thì lượng xăng dầu nhập khẩu từ Malaysia đã sụt giảm rất mạnh, tương đương giảm 52% về lượng và 58% về trị giá.

Thị trường cung cấp xăng dầu nhiều thứ hai cho Việt Nam là Singapore với mức nhập khẩu từ thị trường này đạt 147.040 tấn, tương đương 79,5 triệu USD, tăng 12,6% về lượng và 18,4% về trị giá so với tháng cuối cùng của năm 2018.

So với tháng 1/2018 thì nhập khẩu xăng dầu từ thị trường này cũng giảm 22,3% về lượng và giảm 32% về trị giá.

Trung Quốc là thị trường cung cấp xăng dầu nhiều thứ ba cho Việt Nam, chiếm 16,6% trong tổng lượng và chiếm 17,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu. Trong tháng 1/2019, nhập khẩu xăng dầu từ thị trường này đạt 106.275 tấn, tương đương 61,61 triệu USD, giảm 15% về lượng và giảm 17,3% về kim ngạch so với tháng 12/2018.

Thứ tư là thị trường Hàn Quốc với mức xuất khẩu xăng dầu cho Việt Nam tăng rất mạnh, đạt mức tăng trưởng 148,3% về lượng và tăng 107,6% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó.

Nhập khẩu xăng dầu từ Hàn Quốc chiếm 14,4% trong tổng lượng và chiếm 15% trong tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu. Tuy nhiên so với tháng 1/2018 thì lại sụt giảm mạnh 71% về lượng và giảm 75% về kim ngạch.

Trong khi đó, thị trường lớn thứ năm là Thái Lan chiếm 18% trong tổng lượng và chiếm 19,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam, đạt 78.518 tấn, tương đương 45,91 triệu USD, giảm 49,6% về lượng và giảm 48,7% về kim ngạch.

Nhìn chung, Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất có xuất xứ từ thị trường các nước Đông Nam Á, chiếm 67,8% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu và chiếm 66,3% trong tổng kim ngạch.