07:08 31/01/2013

Việt Nam là thị trường sơ khai hấp dẫn nhất thế giới

An Huy

Việt Nam dẫn đầu danh sách 25 thị trường sơ khai (frontier-market) hấp dẫn nhất thế giới của tạp chí Bloomberg Markets Magazine