08:51 22/10/2019

Việt Nam nhập siêu gần 400 triệu USD trong nửa đầu tháng 10/2019

Duyên Duyên

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong nửa đầu tháng 10/2019 đạt 21 tỷ USD, giảm 12,8% so với nửa cuối tháng 9/2019

Dầu thô và ô tô vẫn tiếp tục là hai mặt hàng nhập khẩu đạt kim ngạch, sản lượng đáng kể trong nửa đầu tháng 10.
Dầu thô và ô tô vẫn tiếp tục là hai mặt hàng nhập khẩu đạt kim ngạch, sản lượng đáng kể trong nửa đầu tháng 10.

Trong nửa đầu tháng 10/2019, cán cân thương mại hàng hoá của Việt Nam ước tính nhập siêu 370 triệu USD, nhưng luỹ kế từ đầu năm vẫn thặng dư 6,83 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 10 (từ ngày 1 đến ngày 15/10), tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt gần 21 tỷ USD, giảm 12,8% so với nửa cuối tháng 9.

Luỹ kế từ đầu năm đến giữa tháng 10/2019, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam ước đạt 403 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu nửa đầu tháng 10 đạt 10,314 tỷ USD, giảm 18,9% so với nửa cuối tháng trước. Luỹ kế đến ngày 15/10, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt gần 205 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 15 ngày đầu tháng, có 3 nhóm hàng xuất khẩu đạt từ 1 tỷ USD trở lên gồm điện thoại và linh kiện đạt 2,24 tỷ USD, qua đó, nâng tổng kim ngạch tính từ đầu năm lên hơn 41 tỷ USD.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt gần 1,44 tỷ USD và lũy kế từ đầu năm đạt hơn 27 tỷ USD.

Và nhóm hàng dệt may đạt kim ngạch 1,2 tỷ USD, nâng kim ngạch từ đầu năm lên hơn 25,8 tỷ USD.

Về nhập khẩu, trong nửa đầu tháng 10 Việt Nam đã nhập khẩu 10,68 tỷ USD hàng hoá, giảm 5,9% so với nửa cuối tháng trước. Luỹ kế đến hết ngày 15/10, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 198,1 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, tính chung nửa đầu tháng 10, cán cân thương mại đã thâm hụt 370 triệu USD, nhưng luỹ kế đến hết 15/10, vẫn duy trì mức thặng dư 6,83 tỷ USD.

Trong nửa đầu tháng này có 2 nhóm hàng nhập khẩu đạt kim ngạch 1 tỷ USD trở lên là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với kim ngạch hơn 2,18 tỷ USD, qua đó nâng kim ngạch từ đầu năm lên hơn 40 tỷ USD.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt hơn 1,45 tỷ USD, qua đó nâng kim ngạch từ đầu năm lên hơn 28,3 tỷ USD.

Ngoài ra, dầu thô và ô tô vẫn tiếp tục là hai mặt hàng nhập khẩu đạt kim ngạch, sản lượng đáng kể.

Cụ thể, nhập khẩu mặt hàng dầu thô trong nửa đầu tháng 10 đạt 268.682 tấn, trị giá gần 122,77 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đạt 6,84 triệu tấn, kim ngạch gần 3,21 tỷ USD.

Đối với mặt hàng ô tô, Việt Nam đã nhập khẩu 7.917 ô tô nguyên chiếc các loại, với tổng kim ngạch gần 144,26 triệu USD trong nửa đầu tháng 10. Như vậy, tính từ đầu năm, tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đạt 114.735 xe, tổng kim ngạch hơn 2,53 tỷ USD.