07:33 02/05/2018

Việt Nam xuất siêu hơn 3 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

Duyên Duyên

Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 70,37 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2017

Trong 4 tháng đầu năm 2018, Việt Nam xuất siêu 3,39 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 7,78 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 11,17 tỷ USD.

Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2018 của Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 4/2018 của Việt Nam ước tính đạt 18,2 tỷ USD, giảm  13,9% so với tháng 3/2018.

Nguyên nhân chủ yếu là do số ngày làm việc trong tháng 4 ít hơn 3 ngày so với tháng trước và các sản phẩm Galaxy S9, S9 được Samsung tập trung xuất khẩu trong tháng 3.

Trong kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 4/2018, khu vực kinh tế trong nước đạt 5 tỷ USD, giảm 12,5% so với tháng trước; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 13,2 tỷ USD, giảm 14,4%.

Theo Tổng cục Thống kê, hầu hết các mặt hàng xuất khẩu trong tháng 4 đều có kim ngạch giảm so với tháng trước, trong đó một số mặt hàng giảm mạnh như sắt thép (giảm 32,1%); điện thoại và linh kiện (giảm 24,1%); máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng (giảm 12,5%)…

Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 4 năm nay vẫn tăng 4,1%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 8,4%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 2,5%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2018, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 73,76 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 20,28 tỷ USD, tăng 17,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) chiếm tới 72,5% tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 53,48 tỷ USD, tăng 19,4%.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 4 tháng đầu năm nay, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 14 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đứng thứ hai là EU với 13,2 tỷ USD, tăng 16%; thứ ba là Trung Quốc đạt 10,7 tỷ USD, tăng 29%.

Tiếp theo là các thị trường ASEAN đạt 7,9 tỷ USD, tăng 16,4%; Nhật Bản đạt 5,8 tỷ USD, tăng 15,2%; Hàn Quốc đạt 5,8 tỷ USD, tăng 31,2%...

Về nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu tháng 4/2018 ước đạt 17,5 tỷ USD, giảm 7,3% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 6,9 tỷ USD, giảm 7,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 10,6 tỷ USD, giảm 7,2%.

Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 70,37 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng tăng so với cùng kỳ năm trước là điện tử, máy tính và linh kiện đạt 13,4 tỷ USD, tăng 22,3%; điện thoại và linh kiện đạt 4,4 tỷ USD, tăng 9,8%; xăng dầu đạt 2,8 tỷ USD, tăng 31,6%...

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 18,1 tỷ USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc với kim ngạch nhập khẩu đạt 15,5 tỷ USD, tăng 7,6%; thị trường ASEAN đạt 9,9 tỷ USD, tăng 14,5%,; Nhật Bản đạt 5,9 tỷ USD, tăng 16,1%...

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 4/2018 ước tính tiếp tục xuất siêu 700 triệu USD. Tính chung 4 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu 3,39 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 7,78 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 11,17 tỷ USD.